FHT – Háztartási munka változása
2017. szeptember 05. 10:07

FHT – Háztartási munka változása

Talán nem sokan tudják, hogy a foglalkozást helyettesítő támogatás és a háztartási munka, mint tevékenység között milyen szoros összefüggés lehet. Az itt leírtak segítséget nyújtanak ehhez, hisz a 2017. augusztus 26. napjától hatályos aktív korú ellátásban, ezen belül foglalkozást helyettesítő támogatásban részesülők felülvizsgálatát érintő háztartási munka igazolásváltozásáról tájékoztatjuk a lakosságot.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja a járási hivatal, vizsgálva azt, hogy a támogatásra jogosult ügyfél a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben teljesítette a legalább 30 nap időtartamú tevékenységi kötelezettségét a szociális törvény által előírt tevékenységi formák valamelyikében.

A tevékenységi formák egyike lehet a háztartási munka.

A Kormány rendelet 18. § (1a) bekezdése 2017. augusztus 26. napjától hatályos változása alapján a járási hivatal részéről nem fogadható el a háztartási munka igazolása, ha azt foglalkoztatóként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személlyel egy lakcímen élő személy adja ki.

A fenti rendelkezés kizárólag a 2017. augusztus 26. napját követően kiállított háztartási munka igazolásokra alkalmazható.

Mivel a Sarkadi Járási Hivatalnál többen háztartási munkával igazolták kötelezettségüket, ezért tartjuk szükségesnek felhívni Ügyfeleink figyelmét a fenti változásra azzal, hogy a településeken a helyben szokásos módon is értesítjük az érintetteket.