Együttműködés a gyámügyi feladatellátásban
2018. szeptember 06. 11:16

Szakmai tanácskozást rendeztek a napokban a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve a Sarkadi Járási Hivatal gyámügyi feladatot ellátó munkatársai számára.

A szakemberek megbeszélték, értékelték az előző negyedéves tanácskozás óta eltelt időszak legfontosabb történéseit, szó esett az aktuális problémákról, a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatairól.
Az is elhangzott, hogy a két intézmény közötti, rendszeres megbeszélések a továbbiakban is fontosak és szükségszerűek. A napi feladatellátás során a munkatársak között az együttműködés elengedhetetlenül szükséges, többször előfordul, hogy team munkában végzik a feladatokat (például ideiglenes hatályú elhelyezés esetén). Ezen túlmenően a vezetők havonta külön is egyeztetik az aktuális feladatokat.

Megállapodtak, hogy a járási települések iskoláiban és óvodáiban dolgozó szakemberek részére – a jogszabályban előírt feladataik, kötelezettségeik minél teljesebb megismertetése érdekében – a gyámhivatal munkatársai, előzetes igényfelmérés alapján előadásokat tartanak.