Az általános iskolai beiratkozásról
2018. március 29. 07:44

KÖZLEMÉNY

 az általános iskolai beiratkozásról

 

Értesítem a Sarkadi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó (Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány, Geszt, Mezőgyán, Újszalonta Méhkerék, Kötegyán) településeken élő érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12-én (csütörtök) 8 órától 19 óráig

és

2018. április 13-án (péntek) 8 órától 19 óráig

 

A tankötelessé váló gyermeket a közleményben megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 

-     a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány),

-     a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

-     az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

 

A 2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények körzetei megtekinthetők az Oktatási Hivatal Köznevelési Információs Rendszerének (KIR) központi felületén: www.kir.hu