„Osztatlan” a Sarkadi Járásban
2018. március 20. 08:00

A részarány-kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, mint kiemelt feladat végrehajtása a Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 2017 májusában indult (OKTM IV. ütem).

A munkálatok a jogi szolgáltató és a földmérési szolgáltatók együttműködésével folyamatosan zajlanak.

A jogi szolgáltató által lefolytatott egyezségi tárgyalások 2017 szeptemberében kezdődtek, az érintett tulajdonosok közötti egyezség létrejöttét követően a földmérő szolgáltató intézkedik az adott földrészlet megosztásáról, birtokba adásáról.

Ezt követően történhet meg a földhivatali osztály általi záradékolás és az ingatlan-nyilvántartási átvezetés.

A Sarkadi Járás illetékességi területén összesen 252 földrészlet megosztásáról kell intézkedni, melyből eddig 28 esetben az eljárás megszüntetéséről kellett dönteni. Ebből 18 esetben az új kialakítandó földrészlet 3000 m2 –nél kisebb területű lett volna, ennek kialakítását azonban a jogszabály kizárja. További 3 ingatlan esetében időközben 1/1 tulajdon alakult ki, 2 esetben a kérelmező nem jelent meg az egyezségi tárgyaláson, 5 esetben pedig a kérelmet visszavonták.

Az egyezségi tárgyalásokat követően a kitűzött földrészletek bemutatása és az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges iratok leadása 29 ingatlan esetében megtörtént, melyből 12 megosztási eljárást sikerült eddig lezárni.

A munkálatok a tervezett ütemben folynak, 2018 nyarán befejeződnek.