„Nyári diákmunka” a Sarkadi Járásban
2017. augusztus 04. 13:00

„Nyári diákmunka” a Sarkadi Járásban

2017. július-augusztus hónapokban történő munkavégzéssel újra meghirdetésre került a diákok foglalkoztatását segítő központi munkaerőpiaci program.

A program legfontosabb célja, hogy segítse a diákok munkához jutását, és a korai munkatapasztalat mellett egyaránt biztosítsa a fiatalok jövedelemszerzési lehetőségét. A munka világában szerzett korai tapasztalat és elismerés a későbbi munkaszocializációs folyamatot is elősegíti. Ezenfelül lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére.

A célcsoportba azok a 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok tartoznak, akik közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket az illetékes Járási Hivatalban, továbbá foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

Foglalkoztató lehet a települési önkormányzat és az önkormányzati alaptevékenységet végző intézmények kisegítő feladatok ellátása is.

A program megvalósítója Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok.

A program forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2017. évi központi kerete terhére. A program összköltsége országosan 2,3 Mrd Ft.

A Sarkadi Járás 11 települése vonatkozásában a települési önkormányzatok 287 fő diák foglalkoztatásának a támogatását kérelmezték a Sarkadi Járási Hivatalnál. A fiatalok többsége 1 hónapot tud eltölteni 4 vagy 6 órás részmunkaidőben a foglalkoztató önkormányzatoknál.

A legjellemzőbb munkakör az adminisztratív jellegű tevékenység, ezen túl gyakrabban előfordul az egyéb hivatali kisegítő feladatok ellátása is.