Elérhetőség / Sarkadi járás


sarkad2Sarkadi Járási Hivatal Törzshivatala
dr. Sipos Lajos járási hivatalvezető
Ilyés Sándor járási hivatalvezető-helyettes

 Cím: 5720 Sarkad, Szent István tér 7.
Levelezési Cím: 5720 Sarkad, Pf.: 16.
Telefonszám: +36-66-375-041
Fax: 06-66-272-061

E-mail cím: sarkad.jaras@bekes.gov.hu


Hivatali kapu: JH04SARKAD

KRID: 317400159

Név

Munkakör

Telefonszám

E-mail

Központi telefonszám: 

+36-66-375-041

Központi fax:

06-66-272-061

Központi e-mail:

sarkad.jaras@bekes.gov.hu

dr. Sipos Lajos

Járási Hivatalvezető

66/795-142

sarkad.jaras@bekes.gov.hu

Ilyés Sándor

Járási Hivatalvezető-helyettes

66/795-143

sarkad.jaras@bekes.gov.hu

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Osztályvezető: Ilyés Sándor

Hatósági feladatellátási hely: 5720 Sarkad, Szent István tér 7.
Gyámügyi feladatellátási hely: 5720 Sarkad, Veress Sándor u.4. 

Levelezési Cím: 5720 Sarkad, Pf.: 16.

Telefonszám: +36-66-375-041

Fax: 06-66-272-385

E-mail cím: sarkad.jaras@bekes.gov.hu

Hivatali kapu: JH04SARKGY

KRID: 237692132

Hatósági feladatellátási részleg

Ilyés Sándor

Osztályvezető

66/795-143

ilyes.sandor@bekes.gov.hu

Takács Renáta

hatósági és titkársági ügyintéző, fogyasztóvédelem

 66/795-144

takacs.renata@bekes.gov.hu

Nagy Krisztina

szabálysértési ügyintéző, közoktatási feladatok

 66/795-113

nagy.krisztina@bekes.gov.hu

Erdei Hajnalka

közgyógyellátás,
egészségügyi ellátásra való jogosultság, aktív korúak ellátása (EGYT)

 66/795-114

erdei.hajnalka@bekes.gov.hu

Szűcs Albert

aktív korúak ellátása (FHT)

 66/795-115

szucs.albert@bekes.gov.hu

Molnár Róza

közgyógyellátás, aktív korúak ellátása (EGYT)

 66/795-117

molnar.roza@bekes.gov.hu

Somogyi Éva 

ápolási díj, időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás,
jogi segítség nyújtás

 66/795-118

somogyi.eva@bekes.gov.hu

Bondár Sándor

IT rendszergazda

 66/795-119

bondar.sandor@bekes.gov.hu

Hegedűs Éva

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

 66/795-120

hegedus.eva@bekes.gov.hu

Diószegi Imre aktív korúak ellátása (FHT)  66/795-121

dioszegi.imre@bekes.gov.hu

Szabó János

aktív korúak ellátása (FHT)

 66/795-122

szabo.janos@bekes.gov.hu

Gyámügyi feladatellátási részleg

Földesi Gyöngyi

kiskorúakkal kapcsolatos és gondnoksági ügyek,
áldozatsegítéssel kapcsolatos ügyek

66/795-361

foldesi.gyongyi@bekes.gov.hu

Pallag Erika

kiskorúakkal kapcsolatos és gondnoksági ügyek

66/795-359

pallag.erika@bekes.gov.hu


Fazekasné Nagy Andrea

gondnoksági ügyek 66/795-364 fazekasnenagy.andrea@bekes.gov.hu
Székely Anna  kiskorúakkal kapcsolatos és gondnoksági ügyek  66/795-363 
szekely.anna@bekes.gov.hu
 
Pappné Kozma Zsuzsanna  kiskorúakkal kapcsolatos ügyek és gondnoksági ügyek  66/795-362 
kozma.zsuzsanna@bekes.gov.hu
 
Nagy Ágnes kiskorúakkal kapcsolatos és gondnoksági ügyek,
áldozatsegítéssel kapcsolatos ügyek
66/795-360
nagy.agi@bekes.gov.hu

Fazekas Melinda   kiskorúakkal kapcsolatos és gondnoksági ügyek 66/795-365
fazekas.melinda@bekes.gov.hu
 
Némethné Fazekas Magdolna kiskorúakkal kapcsolatos és gondnoksági ügyek  66/795-362 fazekas.magdolna@bekes.gov.hu

Kormányablak Osztály

Osztályvezető: Karácsony Sándor

Cím: 5720 Sarkad, Szent István tér 7.

Levelezési Cím: 5720 Sarkad, Pf.: 16.

Telefonszám: +36-66-795-419

Fax: 06-66-271-385

E-mail: sarkad.kormanyablak@bekes.gov.hu

Hivatali kapu:  JH04SARKAB

KRID: 240812764

Karácsony Sándor

Osztályvezető

 66/795-419

karacsony.sandor@bekes.gov.hu

Szabóné Török Helga 


személyi okmányok

 66/795-272


torok.helga@bekes.gov.hu

Drimba Judit

elkészült okmányok,
fénykép készítés

 66/795-271

drimba.judit@bekes.gov.hu

Hízóné Kiss Magdolna

 Nagyné Debreczeni Tünde

integrált ügyfélszolgálati ügyek

 66/795-133

kiss.magdolna@bekes.gov.hu


debreczeni.tunde@bekes.gov.hu

Nagy Zoltán

lakcímigazolvány, egyéni vállalkozás, parkolási igazolvány

 66/795-416

nagy.zoltan@bekes.gov.hu

Sárközi Zoltán

gépjármű ügyintézés

 66/795-418

sarkozi.zoltan@bekes.gov.hu

Seprenyi Zoltán

gépjármű ügyintézés

66/795-417

seprenyi.zoltan@bekes.gov.hu

 

     

Sztojka Tibor

roma referens, ügysegéd

66/375-041

sztojka.tibor@bekes.gov.hu

Földhivatali Osztály

Osztályvezető: Bertalan-Kele Beáta

Cím: 5720 Sarkad, Szent István tér 7.

Levelezési Cím: 5721 Sarkad, Pf.: 2.

Telefonszám: +36-66-375-041

Fax: 06-66-272-061

E-mail cím: sarkad.foldhivatal@bekes.gov.hu

Hivatali kapu: JH04SARKFH

K
RID: 421737921

Név

Munkakör  Telefonszám  E-mail 

Bertalan-Kele Beáta

Osztályvezető  66/795-145 bertalan-kele.beata@bekes.gov.hu

Fazekas Imre

ügyfélszolgálati ügyintéző, számlázás

 66/795-147

fazekas.imre@bekes.gov.hu

Bartáné Soós Éva

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, ügyiratkezelés

 66/795-131

bartane.eva@bekes.gov.hu

Kis József

földmérő ügyintéző  66/795-146 kis.jozsef@bekes.gov.hu

 

 

 Schnábel-Aranyi Zsanett

telekalakítási ügyintéző,
földműves nyilvántartás

 66/795-127

aranyi.zsanett@bekes.gov.hu

 Török Anett

iktató, földügyi ügyintéző  66/795-125 torok.anett@bekes.gov.hu 

Csatáriné Varga Júlia

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 66/795-129

csatarine.julia@bekes.gov.hu

Bihari Alexandra

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 66/795-123

bihari.alexandra@bekes.gov.hu

Foglalkoztatási Osztály

Osztályvezető: Domokos Zoltán

Cím: 5720 Sarkad, Szent István tér 24/2.
Telefonszám: +36-66-271-683, +36-66-271-684
Fax: 06-66-271-685

E-mail cím: sarkad.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Hivatali kapu: JH04SARKFO

K
RID: 142842963

Név

Munkakör Telefonszám mellék E-mail

Domokos Zoltán

osztályvezető 16 domokos.zoltan@bekes.gov.hu

Nagy Attila

osztályvezető helyettes, vállalati kapcsolattartó, munkaközvetítő 25 nagyattila@bekes.gov.hu

Deák Attila

közvetítő-hatósági ügyintéző, közérdekű munka ügyintéző 23 deakattila@bekes.gov.hu

 Tóth Károly

GINOP 5.2.1-14 ügyintéző 22 toth.karoly@bekes.gov.hu

Zsemberi Judit

közvetítő-hatósági,
ellátási ügyintéző
21 zsemberi.judit@bekes.gov.hu

Szabó Katalin

közvetítő-hatósági,
ellátási ügyintézőhatósági
24
szabokatalin@bekes.gov.hu

Jakucs László

közfoglalkoztatási és aktíveszköz szakügyintéző  19 jakucs.laszlo@bekes.gov.hu

Kissné Pallag Katalin

közfoglalkoztatási és aktíveszköz szakügyintéző  28 pallag.katalin@bekes.gov.hu

Szabó Anikó 

GINOP 5.1.1-15 mentor 15 szabo.aniko@bekes.gov.hu

Debreczeni Renáta

közfoglalkoztatási és aktíveszköz szakügyintéző  18 debreczeni.renata@bekes.gov.hu

Pásztor Jácint 

GINOP 5.1.1-14 ügyintéző 30 pasztor.jacint@bekes.gov.hu

Árgyelán Attila

GINOP 5.1.1-15 ügyintéző 29 argyelan.attila@bekes.gov.hu

Lukács Gabriella 

GINOP 5.1.1-15 ügyintéző 26 lukacs.gabriella@bekes.gov.hu

Pintér Edit

GINOP 5.1.1-15 ügyintéző 27 pinter.edit@bekes.gov.hu

Keresztesi Kitti

GINOP 5.1.1-15 mentor 15 keresztesi.kitti@bekes.gov.hu

Martyin-Szőke Tünde Ilona

GINOP 5.2.1-14 mentor 15 martyin-szoke.tunde@bekes.gov.hu

Kovács Jolán

GINOP 6.1.1-15 mentor 20 kovacs.jolan@bekes.gov.hu

Máté Péter Pál

GINOP 6.1.1-15 ügyintéző 20 mate.peter@bekes.gov.hu 

Lukács Gábor

TOP-5.1.1-15 ügyintéző 30/849-5474 lukacs.gabor@bekes.gov.hu

Szél Csaba

TOP-5.1.1-15 ügyintéző 30/849-5474 szel.csaba@bekes.gov.hu

Pesti Klára

TOP-5.1.2-15 ügyintéző 30/849-5474 pesti.klara@bekes.gov.hu

Molnár Kitti

munkaerő-piaci információ nyújtó 11 sarkad.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

 

II. Okányi Kirendeltség

Sarkadi Járási Hivatal – Okányi Kirendeltség

Cím: 5534 Okány, Kossuth u. 16. (Polgármesteri Hivatal)
Telefonszám: +36-66-488-040
E-mail cím: sarkad.jaras@bekes.gov.hu

Név

Munkakör

Telefonszám

E-mail

        Seprenyi Zoltán      

Sztojka Tibor
                

Ügysegéd

66/488-040

seprenyi.zoltan@bekes.gov.hu

sztojka.tibor@bekes.gov.hu


Földesi Gyöngyi
Pappné Kozma Zsuzsanna
Székely Anna

Gyámügyi ügyintéző

66/488-040

foldesi.gyongyi@bekes.gov.hu
kozma.zsuzsanna@bekes.gov.hu
szekely.anna@bekes.gov.hu