Általános információ / Sarkadi járás

A kormányhivatalok jogállását szabályozó törvény előírása szerint: "a megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok működnek". E rendelkezés szervezetileg a területi államigazgatási szervek sorába emeli a járási hivatalt, a járásokról szóló törvény ugyanakkor a helyi államigazgatási rendszer megújítása céljából létrehozott szervként definiálja azt.
A Sarkadi Járási Hivatal - e jogállási státuszából fakadóan - a Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egysége.
A helyi államigazgatási feladatellátás "új rendje" jól érzékelhető kettősséget jelenít meg, nevezetesen a területi, kistérségi és helyi igazgatási elemek keveredése mellett, a települési önkormányzatok jegyzői államigazgatási hatáskörei jelentősebb részének integrációját.
A Sarkadi Járási Hivatal 2013. január 1-vel kezdte meg működését. Illetékességi területe az alábbi 11 településre terjed ki: Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Geszt, Mezőgyán, Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány, Méhkerék, Kötegyán és ÚjszalontaA járási hivatal az alábbi osztályokból áll: 

Hatósági és Gyámügyi Osztály
Kormányablak Osztály
Foglalkoztatási Osztály

2013. július 1. napjától Okányban, a járás második legnagyobb településén kirendeltség kezdte meg működését, a Kormányablak Osztály munkatársának ügysegédi feladatellátás keretében történő jelenlétével, azzal, hogy péntekenként a gyámhivatal is kihelyezett ügyfélfogadást tart a kirendeltségen.

2013 júliusától kezdődően a hivatalban roma referens is segíti munkánkat.

Sarkadi Járási Hivatal

VEZETŐ: DR. SIPOS LAJOS HIVATALVEZETŐ

Elérhetőségek
Cím: 5720 Sarkad, Szent István tér 7.
Levelezési cím: 5720 Sarkad, Pf. 16.
Telefon: (66) 375-041
E-mail: sarkad.jaras@bekes.gov.hu
pdf_iconSzervezeti felépítés