Rehabilitációs kártya

Rehabilitációs Kártya
A Rehabilitációs Kártyára jogosult az a megváltozott munkaképességű személy, aki a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint az alábbi kategóriák valamelyikével rendelkezik:
●érvényes B1 vagy C1 minősítéssel,
●2011.12.31.-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült, vagy rehabilitációs járadékban részesül, azaz ún. átfordult ellátásban részesült (jogszabályi változás: 2016.01.01.),
● érvényes B2, C2 komplex minősítéssel rendelkezik (jogszabályi változás 2017.01.01.).

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u.4.

Ügyintézési idő

Hétfő 8-16; Kedd: nincs; Szerda - Csütörtök 8-13; Péntek 8-12 óra

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Személyes benyújtás esetén: Kérelem Rehabilitációs Kártya igényléséhez c. űrlap. Munkáltató általi, csoportos igénybenyújtás estén: szabályszerű meghatalmazás, személyi okmányok (TAJ-kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány) másolata, gondnok kirendelő határozat -amennyiben a kérelmező gondnokolt személy. Ebben az esetben a kérelmet a gondnoknak is szükséges aláírnia.

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

60 nap

Eljárás megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálaton, továbbá Szeghalom, Gyomaendrőd, Orosháza és Mezőkovácsháza települések foglalkozási rehabilitációs ügyfélszolgálatán;
Postai úton: 5601 Békéscsaba Pf: 483., Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Kihelyezett ügyfélfogadási napokon: Szarvason, Békésen, Gyulán, a rehabilitációs ügyintézőknél személyesen.
Telefaxon: (66) 795-032;
Elektronikus úton a rehab@bekes.gov.hu e-mail címre.

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1. Az eljárás a kitöltött és a kérelmező által aláírt Kérelem űrlap esetén indítható meg. 2. Beérkezés után ellenőrzésre kerül a kérelmező jogosultsága. 3. Amennyiben jogosultsága fennáll, rögzítésre kerül a szakrendszerben,és automatikusan átküldésre kerül a NAV adatbázisába. 4. Az ügyfél már kapott korábban igazolást, cserekártyaként kerül ismét rögzítésre. 5. Amennyiben nem állnak fenn a jogosultsági feltételek, elutasító határozat készül, illetve tájékoztatás nyújtása az ügyfél részére, miszerint hatósági bizonyítvány igénylésével kérheti komplex vizsgálatát, esetlegesen ezáltal válhat jogosulttá a rehabilitációs kártyára. 6. A szárazbélyegzővel ellátott ideiglenes igazolást, vagy plasztik rehabilitációs kártyát a NAV küldi meg az ügyfél lakcímére levélküldeményként. 7. Rongálódott, elveszett Rehabilitációs kártya pótlására van lehetőség, ekkor a Kérelem űrlapon fel kell tüntetni a Cserekártya megnevezést.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Kérelem Rehabilitációs Kártya igényléséhez

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint