Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályának feladatai


Illetékességi területe:
Békés megye


Rehabilitációs igazgatási feladatok:

A járási hivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben, a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott, az egészségi állapot, fogyatékosság szakkérdésének vizsgálatával összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

 
A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály rehabilitációs hatóságként ellátja

 • az elsőfokú rehabilitációs hatósági és
 • orvos-szakértői feladatokat, valamint
 • szakkérdésekben eljár más hatóságok előtt folyó eljárásokban.


A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos teljes körű ügyintézés során fogadja az ügyfelek kérelmeit, gondoskodik az ellátásban részesülők rendszeres felülvizsgálatáról, hatósági bizonyítványt és rehabilitációs kártyát állít ki az arra jogosultak részére. Lebonyolítja az ellátások jogalapjához szükséges komplex minősítéseket, amelyek során orvos-szakértői, foglalkozási- és szociális szakértői feladatokat lát el. A minősítések alapján dönt arról, hogy rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra jogosult-e az ügyfél és meghatározza az ellátások összegét.


Orvos-szakértői feladatkörében az osztály gondoskodik

 • a közúti járművezetők egészségi alkalmasságával,
 • a keresőképesség és keresőképtelenség elbírálásával,
 • a baleseti táppénz meghosszabbításával, és
 • egyéb, a jogszabályok által orvos-szakértői feladatkörbe utalt feladatok ellátásáról.

 

Szakkérdésként vizsgálja

 • a baleseti és rokkantsági járadék,
 • a fogyatékossági támogatás,
 • a magasabb összegű családi pótlék,
 • az özvegyi nyugdíj, árvaellátás és
 • egyéb, egészségkárosodáson alapuló ellátásokhoz

az ügyfelek egészségi állapotát, össz-szervezeti egészségkárosodását érintő ügyekben.

 

2017. január 1-től a foglalkozási rehabilitációs feladatkört az osztály munkatársai látják el.

Ennek keretén belül történik

 1. a rehabilitációs ellátásban részesülők részére rehabilitációs terv,
 2. a rokkantsági ellátásban részesülők részére szolgáltatásnyújtási terv elkészítése,
 3. egyéni és csoportos tanácsadások,
 4. foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítés,
 5. munkáltatók akkreditálásával kapcsolatos feladatok,
 6. munkaadók részére tanácsadás,
 7. és minden olyan feladat, amelyet a jogszabály a foglalkozási rehabilitáció feladatkörébe utal.