Rehabilitációs célú munkaközvetítés

Rehabilitációs célú munkaközvetítés

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u.4.
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 42.
5520 Szeghalom, Bocskai u. 8

Ügyfélfogadási idő

Békéscsaba: hétfő 8.00-16.00, kedd: -, szerda, csütörtök: 8.00-13.00, péntek: 8.00-12
Mezőkovácsháza: kedd: 8.00-15.00, csütörtök-péntek: 8.00-12.00
Szeghalom: hétfő-kedd: 8.00-15.00,   csütörtök-péntek: 8.00-12.00

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Foglalkoztatói adatlap
Munkaerő-igény bejelentő lap

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

Nem meghatározott

Munkaerő-igény benyújtásának módja

Telefonon; papír alapon; elektronikusan (kovacs.marianna@bekes.gov.hu e-mail címre)

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az I. fokú rehabilitációs hatóság foglalkozási rehabilitációs ügyintézői kapcsolatot tartanak azokkal az álláskínálókkal, akik természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatnak, vagy foglalkoztatni kívánnak, továbbá
elősegítik a munkát keresők és az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Foglalkoztatói adatlap (cég)
Foglalkoztatói adatlap (magányszemély)
Munkaerő-igény bejelentő lap

Időpontfoglalás

Nem szükséges

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, 30/2000.(IX.15) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint