Panasz, közérdekű bejelentés

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Békés megye területe

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A panaszt, ill. közérdekű bejelentést tartalmazó irat, ill. az abban foglaltak valóságtartalmát bizonyító dokumentum, ill. azon személyek megnevezése, akik az ügyben nyilatkozni tudnak.

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodában,

Postai úton: 5601 Pf: 483.,

Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;

Elektronikus úton – KÉR-azonosító: KHIV BEK CSTF RSZO;

Hivatali kapu: BEMKHRSZSZ, KRID: 222097798

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1. Szükség esetén a panaszos, ill. közérdekű bejelentő meghallgatása.

2. A vizsgálat lefolytatása (tanú, az érintett nyilatkozata) annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a panasz, ill. a közérdekű bejelentés megalapozott/jogos volt-e.

3. Válasz a panaszosnak/bejelentőnek.

4. Szükséges intézkedés megtétele.

7. Ügyintézési határidő

30 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok

Nincsenek.

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség.

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincsenek

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szabályai szerint.