Népegészségügyi Osztály / Orosházi járás

Népegészségügyi Osztály
Osztályvezető: Dr. Gaálné Dr. Maráczi Gabriella
Tel.: 06 (68) 417-283
Fax: 06 (68) 414-053


A Népegészségügyi Osztály illetékessége

Orosházi járás: Orosháza, Kardoskút, Tótkomlós, Békéssámson, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Nagyszénás, Gádoros

Mezőkovácsházai járás: Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza

A Népegészségügyi Osztály feladatai

Ápolási szakfelügyelet

A járási vezető ápolónő a Népegészségügyi Osztály illetékességi területén működő:

- háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás

- fogorvosi alapellátás

- foglalkozás- egészségügyi alapellátás

- otthoni szakápolás, hospice szakápolási szolgálatok

- járóbeteg szakellátás (önálló, nem fekvőbeteg gyógyintézethez integrált)

- szakdolgozói tevékenységek

- szociális intézmények (átmeneti, bentlakásos, nappali)

szakmai felügyeletét végzi.

- Közreműködik az egészségügyi szakdolgozókat érintő igazgatási folyamatokban, az egészségügyi szolgáltatás engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban.

- A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felkérésére közreműködik a bentlakásos szociális intézmények működési engedélyezéséhez kapcsolódó szakhatósági állásfoglalás kialakításában, valamint az ott zajló egészségügyi ellátás szakmai ellenőrzésében.

- A járási vezető ápolónő továbbképzéseket szervez, munkaértekezletet tart a területén dolgozó szakdolgozók részére.

- Az egészségügyi szakdolgozót érintő panaszokat kivizsgálja, intézkedési javaslatot tesz.

Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ)

Nincs illetékességi területe, a Családvédelmi Szolgáltat szolgáltatásai az ország bármely részéről, térítésmentesen igénybe vehetők.

Szolgáltatások:

  • Családtervezési tanácsadás – gyermekvállalás, fogamzásgátlás, felkészítés nőgyógyászati és  egyéb vizsgálatokra
  • Ifjúsági tanácsadás – egészséges életvezetés, párválasztás-családalapítás, fiatalkorúaknak házasságkötés előtti tanácsadás
  • Családvédelmi tanácsadás – családtámogatási ellátási formák
  • tanácsadás súlyos válságban lévő, a terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó párok, nők részére

Módszerek:

  • egyéni és páros tanácsadás
  • csoportfoglalkozás

Egészségfejlesztési feladatok

  • Közreműködés az év közbeni országos programok lebonyolításában.
  • Felkérésre (megyei intézet, közoktatási intézmények, civil szervezetek) részvétel egészség-napokon, rendezvényeken, szűrővizsgálatok szervezésében.

 

Egészségügyi igazgatás

- A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére praxisjog kiadása önálló orvosi tevékenység végzéséhez.

- Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a működési engedély kiadása az illetékességi területen székhellyel vagy telephellyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók, illetve közreműködők részére.

- Nyilvántartás vezetése az egészségügyi szolgáltatókról, azok szervezeti egységeiről, az engedélyezett szakmákról, a szakmán belül végezhető tevékenységekről, a tevékenységet végző dolgozókról.

- Az egészségügyi intézmények működésének felügyelete a vonatkozó jogszabályok alapján, a szolgáltatók tekintetében szakmai felügyeleti ellenőrzések végzése a hatályos jogszabályok, szakmai szabályok figyelembe vételével.

- Hatósági bizonyítványok kiadása.

- Háziorvos kijelölése jogszabály által meghatározott esetekben.

- Javaslattétel az egészségügyi ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési kérdésekben.

- Továbbképzés szervezése, munkaértekezlet tartása az alapellátás területén dolgozó egészségügyi szolgáltatók részére.

- Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban érkezett bejelentések, panaszok kivizsgálása.

Élelmezés– és táplálkozás-egészségügyi feladatok

- Élelmezés és táplálkozás-egészségügyi ellenőrzések végzése.

- Iskolabüfék árukínálatának vizsgálata.

- Étrend-kiegészítő készítmények forgalmazásának bármely kereskedelmi egységben történő ellenőrzése. Egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a készítményből akkreditált laboratóriumi vizsgálat céljára minta vehető.

- Különleges táplálkozási célú élelmiszerek forgalmazásának bármely kereskedelmi egységben történő ellenőrzése: anyatej helyettesítő tápszerek, csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona alapú tejpépek, glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerek, izomtömeg növelő készítmények. Egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a készítményből akkreditált laboratóriumi vizsgálat céljára minta vehető.

- Cumik és cuclik egészségi követelményeinek, a forgalmazás feltételeinek ellenőrzése.

- Oktatási, egészségügyi és szociális intézményekben végzett élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi ellenőrzések, vizsgálatok végzése.

- Hazai kozmetikumot előállító cégek komplex, teljes körű ellenőrzése.

- Kozmetikai készítmények forgalmazásának ellenőrzése valamennyi kozmetikai terméket forgalmazó kereskedelmi egységben.

- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek ellenőrzése.

- A építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lebonyolítása az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)-en keresztül.

- Rendszeres rendezvények éves ellenőrzése, alkalmi rendezvények, zenés, táncos rendezvények engedélyezései eljárásában szakhatósági közreműködés.

- Panaszbejelentések kivizsgálása, intézkedés megtétele.

Gyermek– és ifjúság-higiénés feladatok

- Bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, felsőoktatási intézmények, kollégiumok közegészségügyi körülményeinek ellenőrzése.

- Nyári napközis táborok közegészségügyi és higiénés körülményeinek ellenőrzése.

- Családi napközik folyamatos közegészségügyi ellenőrzése.

- A építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lebonyolítása az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)-en keresztül.

- Panaszbejelentések kivizsgálása, intézkedés megtétele.

Járványügyi tevékenység

Fertőző betegségekkel kapcsolatos feladatok:

- A fertőző betegek orvosok/ kórházak által történő elektronikus bejelentésének felülvizsgálata, elektronikus nyilvántartása.

- A bejelentett fertőző megbetegedések, fertőző megbetegedésben történő halálozások járványok esetén járványügyi vizsgálat végzése és intézkedések megtétele a vonatkozó jogszabályok alapján.

- A járványügyi vizsgálatokat a felügyelők az elektronikus bejelentőlapok, valamint a vizsgálatot végző laboratórium eredménye alapján végzik.

- A folyamatos fertőtlenítés módjáról az érintettek tájékoztatót kapnak a járványügyi vizsgálat alkalmával, melynek dokumentációja a járványügyi vizsgálati lapon történik.

- Egyedi megbetegedések esetén a záró fertőtlenítés hasonlóan a folyamatos fertőtlenítéshez a helyszínen adott tájékoztatás alapján történik. A tájékoztatás ténye a járványügyi vizsgálati lapon rögzítésre kerül.

- A járványügyi vizsgálat eredményeként jogszabályban meghatározott esetekben határozat kiadása történik, a fertőző beteg környezetének járványügyi megfigyelés alá helyezéséről. A határozat kitér az elkülönítés módjára, az előírt vizsgálatokra, a felügyelet határidejére és a felszabadítás feltételeire.

- A vonatkozó jogszabályban előírt meghatározott esetekben (pl. salmonellosis - 3 év alatti - közösségbe járók esetében) a fertőzőképesség megszűnését felszabadító vizsgálat igazolja. A hatósági vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközöket a járványügyi felügyelő adja át (a betegnek ill. környezetének, gyógyszeres kezelést követően) és erről nyilvántartást vezet. A mintavételi eszközök beszerzése, szükség szerinti gyakorisággal a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától történik.

- Közösségben előforduló ételmérgezések, ételfertőzések gyanúja esetén közös vizsgálat az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály munkatársaival a vonatkozó jogszabályok alapján.

- Minden év 40. hetétől a következő év 20. hetéig Influenza-figyelő Szolgálat működtetése az illetékességi terület orvosai 20 %-nak bevonásával, heti jelentési rendben.

- Jogszabályban rögzített jelentési kötelezettségek megtétele.

- A építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lebonyolítása az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)-en keresztül.

Sürgős jelentések:

- A sürgős jelentéssel jelentendő megbetegedések esetén a betegellátók a bejelentőlap elektronikus megküldésével egyidejűleg a betegellátó telephelye szerint illetékes Népegészségügyi Osztálynak vagy ügyeletének, valamint az Országos Epidemiológiai Központnak (a továbbiakban: OEK), vagy az OEK ügyeletének telefonon és faxon bejelentik a megbetegedett személy személyazonosító és egészségügyi adatait.

 

A Népegészségügyi Osztály oltóanyagokkal kapcsolatos tevékenysége

- gondoskodik az életkorhoz kötött kötelező folyamatos és kampányoltásokhoz szükséges, valamint egyes megbetegedési veszély esetén kötelező (pl.: veszettség), ill. megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető térítésmentes védőoltások (pl.: influenza, HPV) megrendeléséről, megfelelő szétosztásáról, és a védőoltások jogszabályban foglaltak szerinti végrehajtásáról;

- oltóanyag nyilvántartást vezet, elszámoltatja az oltóorvost a kiadott oltóanyag felhasználásáról az oltási dokumentáció alapján;

- ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat, az oltóanyag tárolását, és az oltóhelyek higiénés állapotát;

- rögzíti az OTH elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerébe (OSZIR) az oltásokkal kapcsolatos adatokat, és karbantartja azokat;

- elrendeli a védőoltásra kötelezett személy oltását, ha az a 18/1998. NM rendelet 14. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget.

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének egészségügyi hatósági feladatai:

- Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeit, az infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését a Népegészségügyi Osztály rendszeresen ellenőrzi.

- Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzési tevékenysége alapján, szükség esetén intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.

- Alapellátás orvosainak (fogorvosok, háziorvosok), bentlakásos és nappali gondoskodást nyújtó szociális intézmények higiénés ellenőrzését végzi.

DDD (dezinfekció, dezinszekció, deratizáció) tevékenység:

- A területi és iskolai védőnők a jogszabályban leírt módon és gyakorisággal tisztasági vizsgálatot végeznek az oktatási-, nevelési intézményeknél, melyről havonta jelentést küldenek a Járási Népegészségügyi Osztálynak. A jelentéseket a járványügyi felügyelő összesíti, és elektronikus úton továbbítja a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Járványügyi Osztályának.

- A közegészségügyi-járványügyi felügyelő szúrópróbaszerűen a védőnői ellenőrzések eredményeinek figyelembevételével tisztasági vizsgálatokat végez az illetékességi területhez tartozó oktatási-, nevelési intézményeknél. Az ellenőrzésről feljegyzés készül, ami tartalmazza a szűrővizsgálat helyszínét, a megvizsgáltak körét, létszámát, a vizsgálat tapasztalatait, a hozott intézkedéseket.

- A felügyelő a gócgyanús lakásoknál ellenőrzést végez, a tetves személyekről és a gócgyanús lakásokról nyilvántartást vezet.

- Az egyéb egészségügyi kártevők (pl. rühatka, csótány, rágcsálók) elszaporodásával kapcsolatos lakossági panaszbejelentéseket a Népegészségügyi Osztály vizsgálja ki. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa/használója az egészségügyi kártevők elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a Népegészségügyi Osztály felszólítja/kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.

Kémiai biztonság

- Az éves munkaterv, illetve megkeresések (társhatóságok, soron kívüli OTH feladatok, Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály) alapján, a vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági ellenőrzések végzése.

- A kémiai biztonsági hatósági munka rögzítése az OSZIR-KBIR Kémiai Biztonsági Információs Szakrendszerben.

- A veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenység, illetve az abban bekövetkezett változás ügyfelek által történő bejelentésének fogadása, a bejelentések OSZIR-KBIR Szakrendszerben való nyilvántartása (ügyfél által történő internetes bejelentés, ill. ügyintézői rögzítés alapján).

- ECHA-RIPE rendszeren keresztül cégek/vállalkozók vegyi anyag előregisztrálásának nyomon követése. Újonnan történt regisztrálás esetén az adott cég/vállalkozó ellenőrzése.

Környezet- és település-egészségügyi feladatok

- A építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lebonyolítása az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)-en keresztül.

- A környezet- és település-egészségügyi egységek nyilvántartása és felügyelete az OTH által bevezetett egységnyilvántartó program segítségével.

- Környezet- és település-egészségügyi hatósági ellenőrzések végzése.

- Szakhatóságként való részvétel a kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek, hulladékkezelő létesítmények és tevékenységek, építmények és különböző létesítmények építési engedélyezési eljárásában, a vízjogi engedélyek kiadásában.

- Az ivóvízellátást biztosító létesítmények, a hulladékkezelő létesítmények, a szépségápolási egységek és a szálláshelyek közegészségügyi ellenőrzése, hatósági intézkedések meghozatala.

- Meghatározott időszakokban a medencés fürdők ellenőrzése, az ellenőrzés tapasztalatairól jelentés küldése a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya részére. Az üzemeltető által beküldött üzemeltetési szabályzat határozattal való jóváhagyása.

- Természetes fürdőhelyek hatósági engedélyezése.

- Bejelentés-köteles és működési engedély köteles telephelyek engedélyezési eljárásában részvétel.

-  Bejelentett kereskedelmi tevékenységek ellenőrzése.

- Szakhatóságként való részvétel a kizárólag üzletben forgalmazható termékek működési engedélyezésében.

- Szépségipari szolgáltatásokkal kapcsolatban az ügyfél kérelmére szakvélemény kiadása a közegészségügyi feltételekkel kapcsolatban.

- Halottakkal, temetkezéssel kapcsolatos hatósági tevékenység, hatósági engedélyek kiadása az érvényben lévő jogszabályok alapján.

- Panaszbejelentések kivizsgálása, intézkedés megtétele.

Védőnői szakfelügyelet

- A járási vezető védőnő ellátja a területen dolgozó területi védőnők, valamint az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó védőnők szakmai felügyeletét.

- Kapcsolatot tart a védőnők kapcsolatrendszerének szereplőivel:

                       az egészségügyi alapellátással

                       a szakellátással

                       a gyermekvédelmi ellátó rendszerrel

                       a szolgálatok fenntartóival

- A járási vezető védőnő továbbképzéseket szervez, munkaértekezletet tart a területén dolgozó védőnők részére. Részt vesz a védőnői tevékenységet érintő irányelvek, szakfelügyeleti ajánlások és módszertani levelek kidolgozásában.

- Szervezi a szocio-demográfiai vizsgálatokat, és statisztikai összesítéseket készít.

- Végzi a hatáskörébe tartozó feladatokat a népegészségügyi szűrővizsgálatok szervezésében.

- A védőnői szolgálatokat érintő panaszokat kivizsgálja, intézkedési javaslatot tesz.

- A járási vezető védőnő a vonatkozó jogszabályok, ill. az egészségügyi szolgáltató fenntartójának írásbeli megkeresése alapján szakmai véleményt ad a védőnői szolgálatok átszervezésével és működtetésével kapcsolatosan.