Kormányablak osztály / Orosházi járás

Kormányablak Osztály
Osztályvezető: dr. Kovács Győző
Tel.: 06 (68) 414-043
Fax: 06 (68) 414-053 

A Kormányablak Osztály ellátja:

(1) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

(2) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

(3) a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

(4) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

(5) az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

(6) az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott;

(7) a központi elektronikus szolgáltató rendszerrel kapcsolatos feladatokat,

(8) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.

(9) a hivatalból indult ügyek esetében a Hivatal székhelyén működő Kormányablak Osztály illetékessége Orosháza, Gádoros, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút településekre, a Hivatal kirendeltségén működő Kormányablak Osztály illetékessége Tótkomlós és Békéssámson településekre terjed ki.