Változott a közérdekű munkára jelentkezés határideje
2019. március 14. 14:00

Változott idéntől a szabálysértési eljárások során alkalmazott közérdekű munkára jelentkezés határideje. Az új szabály szerint közérdekű munka kiszabása esetén az elkövető a határozat jogerőre emelkedését követő 3 nap helyett 8 napon belül köteles a lakóhelye, vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezni.

A szabálysértési törvény értelmében közérdekű munka teljesítésére két esetben kerülhet sor. Egyrészt a szabálysértés elkövetése miatt kiszabott pénzbírság megváltható közérdekű munkával, másrészt szabálysértés elkövetése miatt a közérdekű munka önálló büntetésként is kiszabható. A közérdekű munka időtartamát mindkét esetben, órákban kell meghatározni.

Pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén a befizetésre rendelkezésre álló határidő lejártát követő 5 munkanap helyett a 8 napig jelentkezhet az elkövető az illetékes foglalkoztatási osztálynál a közérdekű munka elvégzésére.
A közérdekű munkára jelentkezéstől számított 15 munkanapon belül foglalkoztathatósági szakvéleményt kell a foglalkoztatási osztálynál bemutatni. A szakvélemény elkészítésének díja a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén az elkövető saját költsége. A közérdekű munkát az elkövető hetenként legalább egy napon, a heti pihenőnapon vagy szabadidejében, díjazás nélkül végzi. A napi munkaidő legalább 4 óra, legfeljebb 8 óra lehet.

Amennyiben az elkövető megjelenési kötelezettségének nem tett eleget, a foglalkoztathatósági szakvéleményt határidőben nem adta le, a közérdekű munkát nem, vagy csak részben dolgozta le, a nem teljesített közérdekű munkát az illetékes járásbíróság szabálysértési elzárásra változtatja át.