Új jogszabály
2018. január 22. 08:00

Új jogszabály

2018. január hó 1. napjától lépett hatályba az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet.

Az élelmiszer-vállalkozók kivéve a magánfogyasztásra történő élelmiszer előállítást és a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés területét – a teljes élelmiszerlánc mentén, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményt az önellenőrzési terv elkészítésén és annak elvégzésén keresztül valósítják meg, amely előírás szerint „… az élelmiszer-vállalkozás működése során olyan önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomonkövetési, termék-visszahívási rendszereket, vagy ilyen rendszerek olyan elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható az élelmiszer biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon követhetősége…;”

A vállalkozásoknak a rendeltben biztosított módon lehetősége nyílik arra, hogy a NÉBIH-el önkéntes megállapodást kössenek, mely alapján a létesítmény kockázati besorolása változhat, így az ellenőrzési gyakoriság és a monitoring mintavételi szám is csökkenhet.

Önellenőrzési kötelezettsége valamennyi élelmiszer-vállalkozónak van, de az elkészített önellenőrzés terv és annak tartalma sokféle lehet. A kidolgozott önellenőrzési tervnek tartalmaznia kell minden alapvető területet.

Az önellenőrzési terv meghatározza azokat az élelmiszer-biztonsággal és élelmiszer-minőséggel kapcsolatos minimálisan elvégzendő feladatokat és alapvető felelősségeket, amelyeket az élelmiszer-vállalkozónak tevékenysége során a folyamatos felügyelet és rendszeres ellenőrzés érdekében végre kell hajtania. Nem feltétlenül jelent laboratóriumi vizsgálatot, de nem is zárja ki annak rendszeres beütemezését, és aki eddig is végeztetett vizsgálatokat, az a tervezésnél erre is legyen tekintettel. Amennyiben a vállalkozás minőségirányítási rendszert működtet, az részét képezheti az önellenőrzésnek, így az nem ró további adminisztrációs terhet az élelmiszer-vállalkozóra.

Amennyiben a vállalkozás az eddig is elvárt és jogszabályban előírt ezen irányú kötelezettségeit, az azonosíthatósággal, a nyomon követéssel és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos követelményeket betartja elegendő a meglévő elemek rendszerezése és legalább 1 évig történő iratmegőrzése. Az önellenőrzési tervben meghatározottak végrehajtását, valamint ha szükséges, az azokra épülő beavatkozást az élelmiszer-vállalkozásnak papíralapú vagy elektronikus formában dokumentumokkal kell igazolnia és azokat megőriznie az önellenőrzéssel érintett telephelyén, a hatósági ellenőrzés számára hozzáférhető módon, az önellenőrzési tervben meghatározott ideig, de legalább 1 évig.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzi az önellenőrzési terv meglétét, annak megfelelőségét (kellően részletes, minden szükséges részre kiterjed), illetve annak betartását is. Az egyes elemek nem megfelelősége, vagy hiánya (pl. HACCP, nyomon követhetőség, stb.) eddig is járt jogkövetkezményekkel.