Tudnivalók az EU kártya igényléséről
2018. november 22. 10:09

Egyre többen keresik fel a kormányablakot, európai egészségbiztosítási kártyát, közismertebb nevén „kék kártyát”, vagy EU kártyát igényeljenek.

A kártya tulajdonosa az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, Norvégiában, Svájcban, Lichtensteinben és Izlandon való ideiglenes tartózkodása során jogosult az orvosilag szükségessé váló egészségügyi ellátás igénybevételére. Fontos tudni azonban, hogy a kártya Magyarországon nem használható a TAJ kártya helyettesítésére.

Az európai egészségbiztosítási kártyát az a személy kérheti, aki Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult és a biztosítása rendezett. A kormányablak mellett a kérelem benyújtható bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél, postai úton, elektronikus úton, valamint ügyfélkapun keresztül is.A kártya alapesetben 3 évig érvényes. Az első kártya kiállítása, a lejárt kártya pótlása és a névváltozás miatti csere ingyenes. A még érvényes kártya elvesztése, rongálódása, megsemmisülése esetén a pótlásért 3 ezer forint összegű díjat kell fizetni.
A kártya igényléséhez az „Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához” nyomtatvány kitöltött példánya, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges. Amennyiben a kérelmező helyett más jár el, úgy csatolni kell „Meghatalmazás Európai Egészségbiztosítási Kártyához” elnevezésű nyomtatványt.
Tizennyolc év alatti kiskorú esetében a kérelmet a törvényes képviselő írja alá, a kérelemben viszont a gyermekkorú, fiatalkorú adatai szerepelnek.

Külföldön nagyon figyelni kell arra, hogy a kártya tervezett ellátásra, gyógykezelésre nem, csak szükségessé váló ellátásra jogosít az adott orvos szakmai döntése alapján (például: dialízis, oxigénterápia, szülés). Országonként eltérően vannak olyan díjak, amelyeket az adott állam polgárai is kötelesek megfizetni az orvosi ellátás igénybe vételéért, így ezek alól az EU kártya birtokosa sem mentesül. Ha valaki biztosra akar menni, idősebb, kezelt betegsége van, vagy kifejezetten aktív pihenés, sportolás (síelés, túrázás) céljából utazik külföldre, fontos, hogy kössön utasbiztosítást is, ugyanis a kettő együtt biztosítja a teljes körű ellátást.

Külföldi munkavégzés esetén EU kártyára az ügyfél az új biztosítása szerinti országban jogosult. Az ottani egészségbiztosítótól kérheti, és azzal veheti igénybe hazalátogatásakor, az orvosilag szükségessé váló ellátást.