Tudnivalók a vezetői engedélyről
2019. április 01. 12:00

Kódok, dátumok, számok – mi miért van a jogsin? Fontos tudni, hogy a kártya típusú vezetői engedély, a lakcímkártyával együtt belföldön személyazonosításra is alkalmas.

A kártya típusú vezetői engedély több dátumot is tartalmaz. A vezetői engedély érvényességi ideje a jogosítvány hátoldalán, a 11 pontban található, de egyes típusoknál – a 2017. január 1-je után kiállított okmányoknál minden esetben – a kártya első oldalán, a 4 b. pontnál is nyomon követhető.

Ha a vezetői engedély érvényességi ideje lejár vagy lejárt, meg kell újítani. Az engedély megújítását a kormányablakoknál, okmányirodáknál csak személyesen lehet kérelmezni, az ügyintézés országos illetékességű a kiadás, csere és pótlás tekintetében. A vezetői engedély megújításához érvényes személyazonító igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély és az orvosi alkalmassági vélemény szükséges. A megújítás illetéke fő szabály szerint 4 ezer forint. Ezerötszáz forintot fizetnek viszont az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, illetve akiknek az orvosi alkalmassági véleménye egy évnél rövidebb ideig érvényes. Az illeték csak saját névre szóló bankkártya használatával vagy postai csekken fizethető meg. A csekket az ügyintézés során adják ki, azt a befizetést követően a kormányablakban le kell adni.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a háziorvos végzi el, melyről alkalmassági véleményt állít ki. Ez életkortól és egészségi állapottól függően legfeljebb tíz év lehet.
A vezetői engedély érvényességi időpontját úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának hónapja és napja – a meghatározott időtartamon belül – megegyezzen az ügyfél születési dátumával.
Fontos tudni, hogy a vezetői engedély megújításakor kiállított kérelem adatlap és az esetlegesen már lejárt vezetői engedély együtt 60 napig belföldön vezetői engedélyként használható.