Szakmai értekezlet a járási hivatalban
2017. július 13. 00:00

Szakmai értekezlet a járási hivatalban
Köszöntőjében dr. Lustyikné Papp Anikó hivatalvezető a Békés Megyei Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll céljáról, jelentőségéről beszélt, kiemelve, hogy ennek életre hívása országosan is egyedülálló kezdeményezés volt a Békés Megyei Kormányhivatal részéről.
 
A Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője előadásában bemutatta a Békés Megyei Gyermekvédelmi Partnerségi Protokollt. Az előadó kiemelte, hogy a Partnerségi Protokoll célja az, hogy a jelzőrendszeri tagok feladatának, szerepének, jogszabályi környezetének rendszerszintű áttekintésével, a vonatkozó szakmai ajánlások és útmutatók mentén összefoglaló, teljes képet nyújtson valamennyi jelzőrendszeri tag számára, illetve segítséget adjon a jelzés megtételének módját illetően.

Az Orosházi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője az elmúlt évek tapasztalatait összegezve a rendőrség és a gyámhatóság együttműködésének javítására tett javaslatokat, valamint felhívta a figyelmet a megalapozott jelzések fontosságára.

Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata intézményvezetője a család- és gyermekjóléti szolgáltatás és az észlelő- és jelzőrendszer tagjai közötti partnerségi együttműködés javításának lehetőségeiről számolt be egy kérdőíves vizsgálat elemzése nyomán.

A szakmai konferenciát a járási vezető védőnő, valamint a kórházi szociális munkás előadása zárta, melyben az egészségügyi szolgáltatást nyújtók szerepét mutatták be a kiskorú gyermek súlyos veszélyeztetettsége, bántalmazása esetén.