Szabálysértési eljárások tapasztalatai
2017. február 15. 14:26

Szabálysértési eljárások tapasztalatai
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2013. január 1-el a járási hivatalokhoz telepítette az általános szabálysértési hatósági hatáskört.
Az első évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a legtöbb feljelentés az oktatási intézményektől érkezett 30 óránál több igazolatlan mulasztás, vagyis tankötelezettség megszegése szabálysértés miatt. A tankötelezettségnek a 16. életév betöltéséhez kapcsolása, illetve azon jogszabály módosítás, miszerint ilyen szabálysértés elkövetése miatt a szülő ugyanabban a tanévben egyszer vonható felelősségre, jelentősen csökkentették az igazolatlan iskolai mulasztások miatt lefolytatott eljárások számát.
Az elmúlt években ugyanakkor egyre több esetben jártunk el köztisztasági szabálysértés és közterületen történő szeszesital-fogyasztás miatt.

Köztisztasági szabálysértésnek minősül pl. az utcán, úttesten, köztéren, parkban, középületben, autóbuszon akár egy cigaretta csikk vagy papír zsebkendő eldobása. De köztisztasági szabálysértést követ el az is, aki kutyasétáltatás során kutyája ürülékét a közterületről nem szedi össze, nem gondoskodik az állat által okozott szennyezés megszüntetéséről.
 
A kutyatartóknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a fentieken túl arra is, hogy kutyájuk a tartása helyéül szolgáló ingatlanból ne tudjon kijutni az utcára felügyelet nélkül, ne kóboroljon. Ez esetben ugyanis veszélyeztetés kutyával szabálysértés elkövetése miatt vonható felelősségre a kutya gazdája. A hivatalunkhoz érkező szabálysértési feljelentések szerint legtöbbször a kerítés rossz állapota, a nyitva felejtett kapu miatt kerülhetnek a kutyák a közterületre.
 
A közterületen történő szeszesital-fogyasztás kizárólag közterületi rendezvények helyszínén megengedett, illetve olyan vendéglátóhelyeken, ahol engedélyezett terasz, kerthelyiség működik.
 
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy ezen szabálysértés tekintetében szeszesitalnak minősül minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.