Nyomtatványok földhivatali eljárásokban
2018. március 08. 10:36

Nyomtatványok földhivatali eljárásokban

A legtöbb földhivatali eljárás megindításához kötelező formanyomtatványt használni.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január elsejei hatálybalépését követően még nagyobb jelentősége van a megfelelő nyomtatvány kitöltésének, ugyanis a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.
 
A bürokratikus terhek csökkentésének köszönhetően ezek a nyomtatványok már csak a legfontosabb információkra kérdeznek rá. Mivel sok esetben a kérelmek benyújtása és az adatszolgáltatások többsége az ügyfélszolgálaton, személyesen történik, így ott ezeket a nyomtatványokat papír alapon ügyfeleink rendelkezésére bocsátjuk, és segítünk is azok megfelelő kitöltésében.
Az ingatlan-nyilvántartásban jogok vagy tények bejegyzése érdekében többnyire jogi képviselő jár el, aki a kitöltött kérelmet az általa készített okirattal együtt nyújtja be az eljáró hivatalhoz.
 
A földhivatali eljárásokhoz szükséges nyomtatványok megtalálhatóak a www.foldhivatal.hu oldalon, a „NYOMTATVÁNYOK” menüpontot választva. A letöltést követően kinyomtatva, a jogszabályokban foglaltak szerint kitöltve és aláírva, – ha szükséges, a megfelelő példányszámú melléklet csatolva – papír alapon kell eljuttatni azt az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztályához.
 
2017-től a családi gazdaságok nyilvántartásának vezetése is a földhivatali osztályok feladata. A nyilvántartásba vételhez szükséges nyomtatványok az alábbi helyről tölthetők le: