Közfoglalkoztatás az orosházi járásban
2017. április 18. 00:00

Közfoglalkoztatás az orosházi járásban
Az orosházi járásban is elindultak a közfoglalkoztatási programok 2017 márciusában.
A regionális munkaerő-piaci különbségek kezelésének egyik eszköze a hátrányos helyzetű térségekben indított közfoglalkoztatási mintaprogram.
A járásunkhoz tartozó 8 település mindegyike érintett ezen programok indításában, ahol mezőgazdasági -, mezőgazdasági utak rendbetétele -, belvízelvezetési -, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása -, belterületi közutak karbantartása -, és helyi sajátosságokra épülő egyedi programok tervezésével kívánják a tartósan álláskeresők és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek foglalkoztatását megvalósítani. Összesen 26 projekt indult 2017. március 1-jétől, amelyben 556 fő kezdhet a járási startmunka mintaprogramok keretében dolgozni.
A startmunka programok mellett hosszú időtartamú közfoglalkoztatás is indult, amelyben önkormányzatok, költségvetési szervek, egyházi jogi személyek és civil szervezetek nyújtottak be foglalkoztatási osztályunkra kérelmet. 2017. március elejétől összesen 47 foglalkoztató részvételével 376 fő került közfoglalkoztatottként alkalmazásba.
Ezen programok célja az aktív, munkaképes korúak visszavezetése az elsődleges munkaerőpiacra azáltal, hogy újra munkához jussanak, hasznos munkájukkal a társadalom értéket teremtő polgárainak érezhessék magukat.
A közfoglalkoztatásból történő kivezetésük elősegítése, a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezése kiemelt feladatunk, melynek megvalósulását a munkáltatók számára nyújtható bérjellegű támogatással tudjuk segíteni, a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása pedig a közfoglalkoztatottakat ösztönzi az aktív álláskeresésre.