Határszemle az Orosházi Járásban
2018. május 30. 08:01

Határszemle az Orosházi Járásban

Az Orosházi Járásban is megkezdődik a termőföldek határszemléje.

Magyarország legfontosabb természeti erőforrása a termőföld, a nemzeti vagyon jelentős részét képezi. Minden évben kiemelt feladat a rendeltetésszerű hasznosítás ellenőrzése, a járás erdő nélküli termőföld területének legalább 15 százalékán. Az orosházi járásban idén ez a feladat Pusztaföldvár és Csanádapáca településekre fog koncentrálódni.
 
A termőföld hasznosítása nem csupán jogosultság, hanem kötelezettség is, amit a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szabályoz. Eszerint a földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül (a talajvédelmi előírások betartása mellett) a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. A földhivatali osztályok szakemberei folyamatosan ellenőrzik ennek betartását, kiemelt figyelmet fordítva a gondozatlanul talált területek azonosítására. A szemle kiterjed a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Ezzel párhuzamosan, minden év július elsejét követően a mezőgazdászok a települések külterületein felderítik a parlagfűvel fertőzött területeket is.
 
A határszemle részét képezi annak megállapítása is, hogy a termőföldet használják-e – engedély nélkül – más célra (például különböző anyagok tárolására, építmények elhelyezésére). Ebben az esetben a termőföld bejegyzett földhasználójával (ha nincs ilyen, akkor a tulajdonossal, haszonélvezővel) szemben eljárás indul. Aki elmulasztja a termőföld hasznosításával kapcsolatos kötelezettségét, a művelési ág megváltozásának bejelentését, vagy a termőföldet engedély nélkül használja más célra, az földvédelmi bírságot is kaphat, ami egyes esetekben ismételten is kiszabható. Ezzel egyidejűleg a járási hivatal elrendeli az eredeti állapot helyreállítását. A földvédelmi bírsággal sújtott földhasználó a termőföld tulajdonjogát és használatát öt éven keresztül nem szerezheti meg, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.
Az Orosházi Járási Hivatal kéri a földhasználókat, hogy tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek. A hasznosítatlan terület gyomforrásként, fertőzési gócként viselkedik és ezáltal a környező területetek megművelését is nehezíti, használóinak többletkiadásokat eredményez.