Gyermekvédelmi értekezlet Orosházán
2019. április 18. 15:00

Az Orosházi Járási Hivatalban üléseztek a járási gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai a közelmúltban. Az éves értekezleten a jelzőrendszerben résztvevők folyamatos együttműködésének fontosságára hívták fel a figyelmet.

 
„A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak együttműködése a Békés Megyei Gyermekvédelmi Partnerségi Protokoll mentén” címmel fogalmazta meg gondolatait dr. El-Maghraby Tarekné dr. Mórocz Ildikó. Az osztályvezető-helyettes felhívta a figyelmet a jelzőrendszeri tagok folyamatos együttműködésének fontosságára, valamint arra, hogy a kiskorúakat érő veszélyeztető körülmények köre bővül, változik.

Györkiné Prohászka Hajnalka hatósági szakügyintéző a járási hivatal hatáskörébe tartozó jogi segítségnyújtó szolgáltatással, valamint az áldozatsegítő szolgáltatással kapcsolatos tevékenységet mutatta be. Elmondta, hogy az eljárás során az ügyfél több szolgáltatás igénybevételét kérelmezheti a jogi segítségnyújtás és az áldozatsegítés keretein belül.

Varga Zoltán rendőr alezredes a rendőrség szerepét, feladatait ismertette a kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége esetén. Az előadó a kiskorúak meghallgatását érintő jogszabályváltozásokról is szólt.

Székácsné Garai Tímea az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának óvodai és iskolai szociális segítője előadásában kifejtette: új, hiányt pótló munka a szociális segítés. Bemutatta a szociális segítés célját, feladatait, példákon keresztül illusztrálta az új intézmény fontosságát, a kapcsolattartás jelentőségét. Szakálné Balázs Erika járási vezető védőnő a területi védőnők gyermekvédelmi tevékenységét vizsgáló szakfelügyelet tapasztalatairól számolt be.