Fogyasztóvédelmi tájékoztatás
2017. június 28. 08:23

Fogyasztóvédelmi tájékoztatás
2017. január 1-jétől átalakult a fogyasztóvédelmi hatóság intézményrendszere és országosan már mind a 197 járási hivatalban – köztük az Orosházi Járási Hivatalban is – elérhető a fogyasztóvédelem. Így mindenki a lakóhelyéhez legközelebbi hivatalban intézheti fogyasztóvédelmi ügyét és kérhet tanácsot például jótállási, szavatossági panaszkezelési kérdésekben.

Alábbiakban a kereskedőknek kívánunk információt nyújtani arról, hogy kereskedelmi egységeikben milyen tartalommal kell kihelyezniük a vásárlóiknak szánt fogyasztóvédelmi tájékoztatást.
Üzlettel rendelkező vállalkozónak/vállalkozásnak jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetnie:
- székhelyének címét, és azt, hogy panasz esetén a cég melyik címén, telefonos vagy akár e-mailes elérhetőségén reklamálhat a vásárló,
- az illetékes - fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti - békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét is, hiszen amennyiben a kereskedő és vásárló nem tud megegyezni vitás esetben, a békéltető testület tud eljárni egyéni panaszügyekben,
- amennyiben biztonsági szolgálat működik az üzletben, annak nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól is jól láthatóan kell tájékoztatni a vásárlókat.
 
A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségének üzletben való feltüntetése tehát továbbra sem kötelező, ennek hiánya miatt a fogyasztóvédelmi hatóság nem bírságolja a kereskedőket, ahogy azt eddig sem tette. Ha a kereskedő vásárlóinak teljes körű tájékoztatása érdekében mégis megjeleníti üzletében a fogyasztóvédelmi hatóság, tehát a területileg illetékes járási hivatal elérhetőségét, a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon talál arról pontos információkat.
 
Az Orosházi Járási Hivatal illetékességi területén működő vállalkozók/vállalkozások számára az alábbiakban közzétesszük azon kihelyezhető tájékoztatásokat, amelyek alkalmazásával megfelelhetnek a fentiekben felsorolt tájékoztatási követelményeknek. További tájékoztatást a vállalkozók/vállalkozások és a fogyasztók Györkiné Prohászka Hajnalka és Szabó Mónika fogyasztóvédelmi szakügyintézőktől a 06-68-414-043-es telefonszámon kérhetnek.
 
A fogyasztóvédelmi szervezetrendszer a kormány célkitűzéseivel összhangban továbbra is magas színvonalon védi a magyar családok, vásárlók érdekeit.