Éves szakmai tanácskozás
2018. március 02. 12:47

Éves szakmai tanácskozás
Az éves a szakmai tanácskozás megszervezése és lebonyolítása az Orosházi Járás területén az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának feladata. Az első tanácskozás megtartására Csanádapácán a Polgármesteri hivatal épületében került sor 2018. 02. 01. napján.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg kell hívni a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a jegyzőt, a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartóit, a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit, a jelzőrendszer tagjainak képviselőit, a gyámhivatal munkatársait, a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.

Az éves szakmai tanácskozás a településszintű jelzőrendszeri hálózat működésének minden tag részvételével elkészített írásbeli beszámolóján alapuló éves helyzetfeltárás, és annak rendszerezett visszacsatolása a szakma, a fenntartó és a helyi közösség számára. Célja településenként a helyi szociális és gyermekvédelmi helyzet bemutatása, a hiányosságok feltárása, a fejlesztés irányának meghatározása, valamint a helyi közösség és a döntéshozók érzékenyítése.  A következő évre vonatkozó éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el.

Az éves tanácskozás 2018. február 28. napján záródott az Orosházi Petőfi Művelődési Központ Zomba termében megtartott üléssel.