Éves szakmai tanácskozás
2017. február 20. 15:15

Éves szakmai tanácskozás
A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók minden évben, február 28-ig éves szakmai tanácskozást szerveznek.
Az év első tanácskozásának megtartására 2016. február 1-jén a Gádorosi Területi Irodában került sor, ahol Maronka Lajos polgármester úr nyitotta meg a tanácskozást köszöntőjével. Ezt követően a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola intézményvezetője, a Nagyközségi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának intézményvezetője, a település házi gyermekorvosa, a védőnői szolgálat szakemberei, továbbá a közbiztonság érdekében működő helyi rendőri körzeti megbízott értékelte a 2016-os évet.
 
A tanácskozáson a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztályának osztályvezetője dr. Horváth Éva ismertette a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat, a közös munka fontosságát hangsúlyozva.
 
A tanácskozás célja, hogy a helyi észlelő- és jelzőrendszer tagjai közös álláspontot, közös stratégiát tudjanak megfogalmazni a települést érintő fontos kérdésekről, problémákról. A tanácskozás feladata, hogy ráirányítsa a figyelmet az esetlegesen hiányzó szolgáltatásokra, ellátásokra, az észlelt helyi, rendszerszintű hibákra. Javaslatokat fogalmaznak meg, esetleg ezek megvalósítására adekvát szolgáltatókat, személyeket jelölnek ki az együttműködés elősegítésére és a helyi ellátórendszer fejlesztésére.
 
A tanácskozáson elhangzottak alapján a részvevők közös álláspontját figyelembe véve, éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készítenek minden év március 31-ig, melynek megvalósulását a következő évben értékelik.
 
2017. február 16-án a Csanádapácai Területi Irodában került sort a második éves szakmai tanácskozás megtartására, ahol a családsegítő munkatárs és az esetmenedzser beszámolója után a jelző rendszer tagjai ismertették a településen felmerülő problémákat és tették meg javaslataikat a veszélyeztetett családok nehézségeinek megoldására.