Energetikai ügyintézés hivatalunkban
2018. január 22. 09:00

Energetikai ügyintézés hivatalunkban

Az Orosházi Járási Hivatalban működő Nemzeti Energetikusi Hálózat irodája, az illetékességi területén érintettek épület-energiagazdálkodási feladatait, szakmai tanácsadással segíti, és támogatja.

Az energiagazdálkodás aktualitását mi sem indokolja jobban, mint az aktuális évszak, melynek időszakában fokozott figyelmet kap az energiafelhasználás. Nem egyetlen okként említhető, csak a téli időszak, egyéb nem elhanyagolható tényezők is fontossá teszik a kérdéses témakör, napirenden tartását.

A szakpolitika célkitűzése- számos feltételrendszer figyelembevételével- a környezetünk energiatudatos és hatékony használata. Ezek részletes leírásával foglalkozik a Nemzeti Energia Stratégia, a Nemzeti Energiahatékonysági Intézkedési Terv, a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia, a 2015. évi LVII. törvény, és a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet. Az említett dokumentumok megfogalmazzák a szakmai összefüggéseket, folyamatokat, feladatokat, és célokat. Az energiahatékonysági célok megvalósításában kap szerepet a Nemzeti Energetikusi Hálózat, együttműködve az érintett intézmények használóival.

Kiemelt figyelmet kap, a közintézmények, az állami, és önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben álló épületek, energiagazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A tevékenység lényeges eleme, a vállalkozások energiatudatos gazdálkodásának kidolgozása, és használata.

Fontos a lakosság épülethasználati jellemzőinek energiatudatos formálása, a folyamat kialakításában való részvétel.

Az energiahatékonyság célja, hogy feltárja, a létesítmények működésével összhangban, az adott épület üzemeltetése során elérhető energiamegtakarírtási lehetőségeket.

Az energiagazdálkodáshoz kapcsolódó kérdésekkel, az alábbi elérhetőségeken van lehetőség tanácsot kérni.

Orova Tibor  Energetikai Szakügyintéző
Békés Megyei Kormányhivatal
Orosházi Járási Hivatala
5900 Orosháza, Szabadság tér 3.
Telefon: (+36 68) 512-750/105
E-mail: energetika.oroshaza@bekes.gov.hu