Ellenőrzések a jogkövető magatartás segítése érdekében
2018. szeptember 19. 13:37

Az Orosházi Járási Hivatal fogyasztóvédelmi ellenőrei idén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium témavizsgálataiban ellenőrzik a kereskedelmi vállalkozásokat a járásban.

 

Az Orosházi Járási Hivatal tavaly január 1-jétől a fogyasztóvédelem területén is feladat- és hatáskört gyakorol illetékességi területén: Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós településeken. Idén bővült a témavizsgálatok palettája, valamint a járásban az elmúlt évben tapasztalt jogsértések magas arányának (67 százalék) következtében emelkedett az elvégzendő ellenőrzések száma.

Az elmúlt háromnegyed év során a járásban ellenőrzött egyéni-, illetve társas vállalkozások több mint fele sértette meg a fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezéseket tevékenységének gyakorlásakor. A legjellemzőbb jogsértés az egységár feltüntetésének hiánya, a törvényes fizetőeszköz neme vagy rövidítése feltüntetésének hiánya, a csomagolóanyag belemérése a kimért termék tömegébe, illetve a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása volt.

Afiatalkorúak védelme érdekében a hatóság kiemelt figyelmet fordít a közkedvelt vendéglátóipari egységek, kulturális rendezvények, zenés-táncos szórakozóhelyek, nemzeti dohányboltok, alkoholterméket értékesítő kereskedelmi egységek ellenőrzésére. Idén az ellenőrzött vállalkozások jelentős százaléka követett el jogsértést azzal, hogy 18 életévét be nem töltött személyek számára szolgált ki, értékesített alkoholtartalmú italt vagy dohányterméket. A vállalkozások gyakran nem tulajdonítanak jelentőséget a fiatalkorú vásárló életkorának, kötelezettségük ellenére nem győződnek meg hitelt érdemlő módon a vásárló életkoráról.
Kiemelendő, hogy a fiatalkorúak sérelmére elkövetett jogsértés esetén a hatóságnak nincs mérlegelési jogköre, mindig, minden esetben kötelező a bírság kiszabása.
A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzésekor valamennyi ellenőrzött vállalkozás jogsértést követett el azzal, hogy a fogyasztók részére megtévesztő, nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást adott szóban és írásban. Pozitív tapasztalatokat szereztek azonban a hatóság ellenőrei az idegenforgalmi rendezvényekre kitelepült, a személyszállító taxi szolgáltatást végző, valamint a személygépkocsik műszaki vizsgáztatását végző vállalkozások ellenőrzése során.
A járási hivatal az elmúlt háromnegyed évben is a jogsértőket jogkövető magatartásra kötelezte, illetve fogyasztóvédelmi bírsággal is sújtotta. Átmeneti időszakra több vállalkozásnak tiltotta meg az alkoholtartalmú italok forgalmazását a járásban.

A járási hivatal elősegítve azt, hogy az illetékességi területén tevékenykedő vállalkozások megismerhessék a jogaszabályokat, jogszabályi változásokat vállalkozói fórumot rendezett az érintettek számára. A fórumon hasznos információk hangzottak el a hatályos jogszabályokról, az ellenőrzések tapasztalatairól és lehetőség nyílt a személyes konzultációra is.