Elismerték kollégánk munkáját
2018. április 25. 11:16

Elismerték kollégánk munkáját

Orosháza város 274 éves lett idén, amely alkalomból már hagyományosan, mint minden évben a kiemelkedően magas színvonalon munkájukat végző orosházi polgárokat ismerik el a település alapítása „születésnapján” az evangélikus templomban.

 

,,Tisztelt ünneplők! Hiszem, hogy nem pusztán emlékezés és ünneplés Orosháza újratelepítésének évfordulója. Több annál, hitvallás. A múltban gyökerező jelen építése és a jövő megalapozása iránti közös tenni akarás, közös elkötelezettség tanulságtétele.

Egy közösség számára mindig különösen fontosak, azok az emberek, akik az élen járva példát mutatnak, ilyen emberek köszöntése következik most. Példaképek, akikre felnézhetünk, akikre büszkék lehetünk. Valamennyiüknek hálás szívvel mondok köszönetet, arra kérve őket, hogy a jövőben is éppen olyan hittel és akarattal tevékenykedjenek minden orosháziért, ahogy tették eddig" – monda Dávid Zoltán polgármester ünnepi beszédében.

 

A díjazottak közül kollégánk Szemenyei Gyöngyi, az Orosházi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának osztályvezetője az „Orosháza Közszolgálatáért Díj” elismerő címben részesült.

„Azok a jó vezetők, akik már sok mindent átéltek.”

Nincs ez másként Szemenyei Gyöngyi esetében sem, aki 1988-ban, a székesfehérvári Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán frissen átvett földmérő üzemmérnöki diplomájával helyezkedett el az Orosházi Körzeti Földhivatalban, majd elhelyezkedését követően megszerezte a térinformatikai szak-üzemmérnöki képesítését is.

A műszaki csoportban földmérő előadóként, majd térképtárosként; később műszaki csoportvezetőként; majd földmérési és földhasználati osztályvezetőként járta végig a ranglétrát, míg 2003 áprilisától megbízással, majd szeptembertől kinevezéssel látta el a hivatalvezetői feladatokat. A Békés Megyei Kormányhivatal integrációját követően 2015. április 1-től az Orosházi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának osztályvezetője.

„A vezető minőségét az mutatja meg, milyen mércét állít saját magának.”

Mérnöki múltjából fakadó precizitása, alapossága, pontossága, maximalizmusa, nagyfokú hivatástudattal, teherbírással és szorgalommal párosul. Mindemellett a mai napig a kellő alázattal és kitartással végzi a rá háruló egyre sokrétűbb és kihívásokkal teli feladatokat. Széles látókörű, kitűnő szakmai felkészültségű, így munkáját gyorsan, alaposan és jogszerűen látja el.

Az elmúlt közel 30 évben töretlen lelkesedéssel végzi munkáját a hivatalban, melyet a hozzáértés, a lelkiismeretesség, és a megbízhatóság jellemez. Munkatársai mindenben számíthatnak rá.

Emberközpontú vezetőként empátiájával, segítőkészségével, nagy hangsúlyt fektet az erkölcsi támogatásra, csapatjátékosként kollégáival egyenrangú félként bánik, ennek eredményeként méltán elismert az általa oly’ hatékonyan vezetett osztály.