Az ivóvíz felügyelet aktualitásai
2018. november 27. 14:16

Köztudomású, hogy testünk 50-60 százaléka víz, s ez az évek előrehaladtával csökken. Egészségünk megóvásához napi 2-2,5 liter folyadékra van szüksége szervezetünknek. túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az ivóvíz az első számú, legfontosabb élelmiszerünk.

Az ivóvíz minőségi követelményeit, illetve az ellenőrzés rendjét kormányrendelet szabályozza.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a saját kutas élelmiszeripari vállalkozások esetében – egyebek mellett – ellenőrzi, jóváhagyja azok ivóvíz vizsgálati programjait, és részt vesz a vízmintavételi helyek kijelölésében. A felügyeleti szerv ezen túlmenően elrendelheti a vízminőségi jellemzők vizsgálatát, saját kutas élelmiszeripari vállalkozások esetében gyakoribb vizsgálatot írhat elő, az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását, felhasználását haladéktalanul megtiltja vagy korlátozza. A saját kúttal rendelkező élelmiszeripari vállalkozás helyszíni élelmiszerbiztonsági ellenőrzése során, a vízkezeléssel kapcsolatos dokumentumok, vizsgálati eredmények ellenőrzését végzi el a hatóság.

A vonatkozó kormányrendelet mellékletében szereplő egyes vízminőségi jellemzők esetében az élelmiszer-vállalkozás kérheti a megadott vizsgálati gyakoriságtól való eltérést, a minták számának csökkentését. A kérelem csak abban az esetben hagyható jóvá, ha legalább 2 egymást követő évben a minták vizsgálati eredménye állandó és lényegesen jobb, mint a rendeletben megadott határérték, valamint kockázatértékelés alapján valószínűsíthető, hogy nincs olyan tényező, amely vízminőség romlást okozna. A mintaszám csökkentésére irányuló kérelmet a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságához kell benyújtani. A hatósági eljárás díj- és illetékmentes.