Államkincstárhoz benyújtható támogatások
2018. március 29. 09:11

Államkincstárhoz benyújtható támogatások

Az állattartók figyelmébe ajánljuk a különféle állatjóléti, valamint egyes állatbetegségek megelőzésével, leküzdésével kapcsolatos támogatásokat, amelyekkel akár vissza nem térítendő támogatásra is jogosultak lehetnek.

148/2007 FVM (XII.8) az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről:
 • Az intézkedés célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése, támogatott állat-egészségügyi szolgáltatások nyújtása keretében.
 • Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban: kedvezményezett) vehet igénybe, aki/amely
 • megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának,
 • rendelkezik a telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyásával.
 • a jóváhagyási kérelmet a rendelet 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon a járási hivatalhoz kell benyújtani.
 
139/2007 FVM (XI.28.) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
 • E rendelet alapján - ha az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek - a baromfitenyésztéshez az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a baromfiállomány tartása során a) a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására, b) a mechanikai sérülések megelőzéséhez szükséges feltételek biztosítására, c) a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására, d) hallisztmentes takarmány felhasználására, vagy e) a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására.
 • A támogatási kérelmet a 2. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző év december 7-től december 31-ig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett, a 2. számú melléklet I. pontjában meghatározott adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.
 • A támogatási keret a 4. számú mellékletben foglaltak alapján, baromfi megnevezés-csoportonként és naptári negyedévenként elkülönített támogatási keretek szerint kerül felosztásra.
 • A kifizetési kérelemhez csatolni kell egyebek mellett az első igénylés alkalmával az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási kormányhivatalnak az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló, a támogatási évre vonatkozóan kiadott igazolása eredeti példányát.
 
140/2007 FVM (XI.28.) A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
 • E rendelet alapján - ha az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek - a vágósertés és tenyészkoca süldő (a továbbiakban együttesen: vágósertés) tartása során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a) az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely, b) a tartási rendszerben természetes feltétel, c) legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges fény, d) a verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek, e) a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz, f) az almozás, vagy g) a megfelelő mikroklíma biztosítására. 
 • A támogatási kérelmet a 2. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző év december 7-től december 31-ig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 1. számú melléklet I. pontjában meghatározott adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz. 
 • A teljes negyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmet az ügyfél egy alkalommal, a Kincstár által a 3. számú mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatványon a negyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújthat be a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz. 
 • A kifizetési kérelemhez csatolni kell egyebek mellett a megyei kormányhivatalnak az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek igénylő általi teljesítéséről szóló igazolása eredeti példányát, f) 36 a megyei kormányhivatalnak az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok igénylő általi betartásáról szóló, az érintett tenyészet 1. § (5) bekezdés szerinti létszámát is tartalmazó igazolása eredeti példányát.
 
7/2015 FM (III.11.)a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről
 • E rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe tenyészkoca tartása során a) az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely, b) a szén-dioxid és az ammónia tartalomra ajánlott érték 5%-kal történő csökkentése, c) a gazdálkodási gyakorlat során a kártevők okozta szennyeződések megakadályozásának, d) naponta legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges fény, vagy e) a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz (a továbbiakban együtt: tevékenység) biztosítására.
 • A támogatási kérelmet a támogatási évet közvetlenül megelőző március 16-ától március 31-éig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon kell benyújtani.
 • A támogatási kérelemhez mellékelni kell egyebek mellett az állattartó telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) igazolásának eredeti példányát az ügyfél által - a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig - az adott tartási hely a TIR-be bejelentett tenyészkoca férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható tenyészkoca létszámról darabszámban kifejezve,
 • A kifizetési kérelemhez csatolni kell egyebek mellett a járási hivatalnak a 2. § (5) bekezdés f) pontja szerinti állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségeknek való megfelelésről, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló igazolásának eredeti példányát,