Adatszolgáltatás földműveseknek
2018. április 19. 14:58

Adatszolgáltatás földműveseknek

A járási hivatal – kérelemre – földműves adatlap formájában, díjmentesen szolgáltat adatot az általa vezetett közhiteles nyilvántartásból.

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról a járási hivatal földhivatali osztályai – a jogszabályokban előírt adattartalommal – önálló nyilvántartást vezetnek.

A föld tulajdonjogát, használatát főszabályként csak földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg, tehát kizárólag az, aki e nyilvántartásban szerepel. A bejegyzési eljárás kérelemre indul, tehát nem elegendő, hogy valaki évek óta őstermelőként, vállalkozóként igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, hanem ez alapján kérnie kell a nyilvántartásba vételt, a megfelelő dokumentumok becsatolásával. A nyilvántartásban szereplő adatokban utólag bekövetkező változást 15 napon belül kötelesek bejelenteni a földhivatal felé.
 
Amennyiben egy hatósági eljáráshoz, vagy csak egy szerződés megkötéséhez a jogi képviselő számára szükséges a földműves státusz igazolása, ezt legegyszerűbben a földműves adatlappal lehet megtenni. A mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartás számítógépes adatbázisából papír alapú másolattal, díj- és illetékmentesen szolgáltat adatot. A földműves a saját adatlapjáról formanyomtatványon kérheti a másolat kiállítását a földhivatali ügyfélszolgálaton. A személyi azonosítást követően ennek nyomtatása azonnal megtörténik. Az adatszolgáltatás iránti kérelemnek megfelelően az adatlap-másolat típusa lehet teljes másolat, amely a nyilvántartott és a nyilvántartásból törölt adatokat is tartalmazza; illetve szemle-másolat, amely csak a nyilvántartott adatokat tartalmazza.