A termőföldek hasznosítása
2017. augusztus 02. 09:40

A termőföldek hasznosítása

Magyarország legfontosabb természeti erőforrása a termőföld, a nemzeti vagyon jelentős részét képezi. Ezért is fontos a termőföldekkel való ésszerű gazdálkodás, a mennyiségi és minőségi védelem.

A termőföld hasznosítása nem csupán jogosultság, hanem kötelezettség is, amit a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szabályoz. Eszerint a földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül (a talajvédelmi előírások betartása mellett) a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. A földhivatali osztályok folyamatosan ellenőrzik ennek betartását, kiemelt figyelmet fordítva a gondozatlanul talált területek azonosítására. Emellett a mezőgazdászok a települések külterületein a parlagfűvel fertőzött területeket is felderítik. 

Ha a termőföldet engedély nélkül más célra használják (például különböző anyagok tárolására, építmények elhelyezésére), akkor a termőföld bejegyzett földhasználójával (ha nincs ilyen, akkor a tulajdonossal, haszonélvezővel) szemben eljárást kell indítani. Aki elmulasztja a termőföld hasznosításával kapcsolatos kötelezettségét, a művelési ág megváltozásának bejelentését, vagy a termőföldet engedély nélkül használja más célra – több százezres, de akár milliós földvédelmi bírságot is kaphat, amely egyes esetekben ismételten is kiszabható. Ezzel egyidejűleg a járási hivatal elrendeli az eredeti állapot helyreállítását.

Indokolt esetben a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével, meghatározott időre vagy véglegesen más célra is fel lehet használni. Az engedély, a termőföldek védelmében a gyengébb minőségű termőföldekre, valamint a lehető legkisebb mértékű területre adható ki. A más célú hasznosításért fizetendő összeget a törvény 1. sz. melléklete határozza meg (pl. Orosházán egy hektár III. osztályú szántóra alapesetben 4.176.000 forint földvédelmi járulékot kellene megfizetni).