A tartós földhasználat nem tulajdonjog!
2018. augusztus 22. 14:27

A tartós földhasználatban álló ingatlanok tulajdonjogát kizárólag a tartós földhasználó kérelmére lehet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni, tulajdonjoggá átalakítani.

A korábban hatályos jogszabályok nem tették lehetővé, hogy magánszemélyek, illetőleg jogi személyek állami és szövetkezeti tulajdonban lévő földek tulajdonjogát megszerezzék. De a földek tartós használatba adására (kizárólag a jogszabályában meghatározott cél érdekében) volt lehetőség. Így például építési célra – beépítési kötelezettséggel –, a mezőgazdasági földek esetében pedig általános művelési kötelezettséggel. A tartós földhasználati jog megszerzésével – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést követően – a tulajdonosi jogok jelentős részét (például: használat, hasznok szedésének joga) gyakorolhatták. Technikailag a tartós földhasználati jog jogosultját az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lap II. részén tüntetik fel.
 
„Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosításáról” rendelkező 2005. évi CXXII. törvény vonatkozó paragrafusai szerint 2006. május 2-án ezen ingatlanok a tartós földhasználók tulajdonába kerültek, de az ingatlanok tulajdonjogát kizárólag a tartós földhasználó kérelmére lehet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. A jogalkotó szándéka ezzel az volt, hogy a tartós földhasználat alakuljon át tulajdonjoggá, és egy egyszerű kérelem alapján bejegyezhető legyen. Amennyiben a tartós földhasználó nem él ezzel a lehetőséggel, akkor az ingatlannal nem rendelkezhet, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg; az örökösök részére pedig nem adható át.
 
Az Orosházi Járás területén a termelőszövetkezetek adtak át így kisebb földterületeket, de több gyopárosi kertet is így osztottak ki. Jelenleg viszont még mintegy száz olyan földrészlet van, ahol a tulajdonjog bejegyzését nem kérték az érintettek. Bővebb információval a földhivatali osztály ügyfélszolgálatán tudnak szolgálni, ahol az érintettek díjmentesen tekinthetnek be a járási tulajdoni lapokba.