A tankötelezettség megszegése szabálysértés
2019. augusztus 22. 14:00

Magyarországon minden gyermek köteles teljesíteni a tankötelezettségét az intézményes nevelés-oktatásban.

A tankötelezettség általános iskolában, középfokú oktatási intézményben, fejlesztő nevelés-oktatásban, vagy a Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében teljesíthető. A jogszabályok a szülő kötelességeként nevesítik, hogy a gyermek tankötelezettségének teljesítését biztosítsa.
A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a gyermek betölti a tizenhatodik életévét, tehát az általános iskola befejezése után a tizenhat éven aluli gyermek köteles tovább tanulni valamelyik középiskolában vagy a Híd-programok keretében.
A tankötelezettség megszegése szabálysértés. Akkor valósul meg, ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzásainak száma az adott tanévben eléri vagy meghaladja a 30 órát. Ebben az esetben az iskola feljelentése alapján szabálysértési eljárás indul a járási hivatalnál a szülő ellen, melynek során a hatóság meghallgatja a szülőt, vizsgálja felelősségét.

A megelőzés érdekében a legfontosabb az, hogy a szülők folyamatosan tartsanak kapcsolatot az oktatási intézménnyel, vegyenek részt a szülői értekezleteken, fogadóórákon, kísérjék figyelemmel gyermekük tanulmányi előmenetelét, iskolai aktivitását. Célszerű figyelemmel kísérni azt is, hogy az iskolai hiányzásokról szóló igazolásokat (szülő által írt, orvosi, stb.) a gyerekek valóban bemutatták-e az osztályfőnöknek.