A szabálysértési eljárások tapasztalatai
2018. augusztus 17. 09:34

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján leggyakrabban elkövetett szabálysértések apropóján hívjuk fel a figyelmet néhány fontos, de egyáltalán nem közismert tudnivalóra, ami kiváltképpen a nyári időszakra jellemző szabadtéri rendezvények miatt is aktuális.

A járási hivatal, mint szabálysértési hatóság egyre több esetben folytat eljárást köztisztasági szabálysértés, közterületen történő szeszesital-fogyasztás, illetve csendháborítás elkövetése miatt.

Köztisztasági szabálysértésnek minősül például az utcán, úttesten, köztéren, parkban, középületben akár egy cigarettacsikk vagy papír zsebkendő eldobása is. De köztisztasági szabálysértést követ el az is, aki az említett közterületek valamelyikén vizel, vagy például kutyasétáltatás során kutyája ürülékét a közterületről nem szedi össze, nem gondoskodik az állat által okozott szennyezés megszüntetéséről.
A kutyatartóknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a fentieken túlmenően arra is, hogy kutyájuk a tartása helyéül szolgáló ingatlanból – felügyelet nélkül – ne tudjon kijutni az utcára, ott ne kóboroljon. Ez esetben ugyanis veszélyeztetés kutyával szabálysértés elkövetése miatt vonható felelősségre a kutya gazdája. A hivatalhoz érkező szabálysértési feljelentések szerint legtöbbször a kerítés rossz állapota, a nyitva felejtett kapu miatt kerülhetnek a kutyák a közterületre.

Azokon a településeken, ahol a helyi önkormányzat rendeletben tiltotta meg a szeszesital közterületen történő fogyasztását, az kizárólag közterületi rendezvények helyszínén megengedett, illetve olyan vendéglátóhelyeken, ahol engedélyezett terasz, kerthelyiség működik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen szabálysértés tekintetében szeszesitalnak minősül  minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, valamint az 1,2 százaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

Aki lakott területen, az ott lévő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja, csendháborítás szabálysértést követ el. A csendháborítás elkövetője tehát csak személy lehet, napszaktól függetlenül és bármely olyan tevékenységgel elkövethető, ami indokolatlanul zajt okoz. A köztudatban leginkább elterjedt ilyen tevékenységek a hangos zenehallgatás, a kiabálás, de a szabálysértési eljárás során az elkövetés összes körülményének vizsgálatával dönthető el az, hogy a cselekmény okoz-e indokolatlanul zajt, és ha igen, az alkalmas-e arra, hogy mások nyugalmát zavarja. Az alkalmasságot pedig nem egyes személyek egyéni (szubjektív) megítélése, hanem a közösségben élő emberektől elvárható általános magatartási követelmények alapján kell megítélni.