A parlagfüvet irtani kell!
2018. július 10. 14:49

A parlagfüvet irtani kell!

A földhasználók kötelesek az adott év június 30 napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot október végéig fenntartani. Mindezt az általuk választott módon tehetik meg: fizikai vagy vegyszeres gyomirtással.

A napraforgó- és kukoricatáblákban különösen fontos az állományok megfelelő időben történő növényvédőszeres kezelés. A kiskultúrákban, árokpartokon és útszéleken folyamatos kaszálással csökkenthető a parlagfű és az egyéb gyomnövények elterjedése.
 
A települések külterületein a járási hivatalok földhivatali osztályának munkatársai minden év július 1-jétől helyszíni szemle keretében ellenőrzik – a területek bejárásával vagy bejelentés alapján – a parlagfű elleni védekezést. Bejelentést lehet tenni hagyományos módon (személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy írásban), vagy interneten, a Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül.
Belterületen a jegyző az illetékes, de az önkormányzati tulajdonú földrészletek esetében a növény és talajvédelmi hatóság jár el. A hatósági eljárások lefolytatására (bizonyítási eljárás, bírság kiszabása, közérdekű védekezés elrendelése stb.) szintén a növény és talajvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel (Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály).
 
Bizonyos esetekben a földtulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a jogszabály közérdekű védekezés elrendelését teszi lehetővé. Ezen munkák költségei a földhasználókat, földtulajdonosokat terhelik. Aki e törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, akár 5 millió forint növényvédelmi bírsággal is sújtható.
Tegyünk azért, hogy minél kevesebb allergén pollen kerüljön a levegőbe!