A magánútlevél igényléséről
2018. július 26. 09:25

A magánútlevél igényléséről

A magyar állampolgárok magánútlevél iránti kérelmüket benyújthatják belföldön bármely járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön pedig a konzuli tisztviselőnél.

Az állampolgárnak a magánútlevél iránti igénye benyújtásakor személyesen szükséges megjelennie néhány, jogszabályban meghatározott eset kivételével. Ekkor érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, valamint lakcímkártya bemutatásával személyes adatait kell igazolnia, illetve arcképmását, aláírását és ujjnyomatát is rendelkezésre szükséges bocsátania. Külföldön élő kérelmezőnek szükséges bemutatnia a magyar állampolgárságát igazoló okiratot is.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújthatja be. Abban az esetben, ha a kiskorú útlevél kérelmének beadásakor nem tud mindkét szülő személyesen megjelenni, akkor a jelen nem lévő szülő írásos hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell a kérelemhez.

Az okmány érvényességi ideje 6 éves kor betöltéséig 3 év, 6 és 70 éves kor között 5 év, 10 év pedig 18 és 70 éves kor között, illetve 70 éves kor felett lehet. 
Az ügyintézési határidő magánútlevél esetén a kérelem benyújtását követően számított 20 nap.
Az eljárási illeték változó, függhet az eljárás típusától, az útlevél érvényességi idejétől, valamint a kérelmező életkorától is. 18 és 70 év közötti életkorú kérelmező részére az 5 évig érvényes magánútlevél díja 7500 Ft, a 10 évig érvényesé pedig 14000 Ft. Kiskorú kérelmező esetén az útlevél kiadásának illetéke a háztartásban nevelt kiskorúak számától függően változik (2500 Ft, 1250 Ft, vagy 500 Ft).
A magánútlevél kiállítása illetékmentes abban az esetben, ha a kérelmező a 65. életévét betöltötte, illetve akkor, ha az érvényes útlevél cseréjére házasságkötésből eredő névváltozás miatt vagy pedig pótlására eltulajdonítás okán kerül sor.

Lehetőség van az útlevelek különleges eljárás keretében történő igénylésére is. Ezekben az esetekben az alapilletéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíj fizetendő. Az így igényelt útlevél ügyintézési határideje soron kívüli eljárásban a kérelem benyújtását követő naptól számított 7 nap - mely nem tartalmazza az elkészült okmány postázási idejét - ennek pótdíja 19000 Ft. Sürgősségi eljárásban az ügyintézési határidő a benyújtás napjával együtt 3 nap, aminek pótdíja 29000 Ft. Azonnali eljárás keretében a határidő a kérelem benyújtását követő 24 óra, ennek pótdíja 39000 Ft. Azonnali és a sürgősségi eljárásban postázásra nem kerül sor, hiszen az így elkészült útlevelek kizárólag Budapesten a Központi Okmányirodában vehetőek át.

Az eljárás illeték, illetve az igazgatási szolgáltatási pótdíj készpénzátutalási megbízás útján fizethető az eljárás megindítását megelőzően, vagy az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával egyenlítendő ki.

A külföldre utazással kapcsolatban további hasznos információk a http://konzuliszolgalat.kormany.hu oldalon találhatóak, ahol országonként megtekinthetőek a beutazással kapcsolatos tájékoztatások is.