Nemzetközi ügyek

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Békés megye területe

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátásához;

Adatlap melléklet - nemzetközi ügyekhez (2. számú pótlap);

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez;

ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából;

Személyi igazolvány (útlevél, jogosítvány);

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);

TAJ-kártya, adóigazolvány;

Magyar és külföldi jogviszonyokra vonatkozó igazolások

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodában;

Postai úton: 5601 Pf: 483.,

Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;

Elektronikus úton – KÉR-azonosító: KHIV BEK CSTF RSZO;

Hivatali kapu: BEMKHRSZSZ, KRID: 222097798

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1. A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem elbírálása az ügyfél kérelmére indul, amennyiben külföldön az Európai Unió bármely tagállamában, vagy Norvégia/Svájc/Liechtenstein területén, illetve Szerbia, Albánia, USA, Törökország vagy a volt Szovjetunióban is biztosított volt.

2. Ügyindítás az általános (nemzeti eljáráson) túl E 213, E 205 HU nyomtatványok beszerzése.

3. E 204 nyomtatványon az igénybejelentés továbbítása az illetékes külföldi partnerszervhez

4. A magyarországi biztosítási idők igazolásának (E 205 HU) csatolása.

5. A komplex minősítés eredményének csatolása (E 213), továbbá az E 207 nyomtatványon az ügyfél nyilatkozata a külföldön biztosításban töltött időkről.

6. A külföldi szerv által megküldött E 205, E 210 nyomtatványok alapján szükség esetén a határozat/ellátás összegének módosítása.

7. Ügyintézési határidő

60 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 883/2004/EK RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról;

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról;

Magyar- szerb/albán/USA szociális biztonsági egyezmények és a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény.

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok

Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátásához
Adatlap melléklet nemzetközi ügyekhez (2. számú pótlap)
Nyilatkozat a szakértői minősítéshez
Tájékoztató az adatlap kitöltéséhez

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség.

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs.

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.