Nemzetközi ügyek

Nemzetközi ügyek

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4.

Ügyintézési idő

Hétfő 8-16; Kedd: nincs; Szerda - Csütörtök 8-13; Péntek 8-12 óra

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátásához
  •  Adatlap melléklet -nemzetközi ügyekhez (2.számú pótlap)
  •  Nyilatkozat a szakértői minősítéshez
  •  ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából
  •  Személyi igazolvány (útlevél, jogosítvány),
  •  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  •  TAJ-kártya, adóigazolvány,
  •  Magyar és külföldi jogviszonyokra vonatkozó igazolások

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

60 nap

Eljárás megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálaton.
Postai úton: 5601 Békéscsaba, Pf: 483., Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;
Elektronikus úton a rehab@bekes.gov.hu e-mail címre.

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1. A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem elbírálása az ügyfél kérelmére indul, amennyiben külföldön az Európai Unió bármely tagállamában, vagy Norvégia/Svájc/Liechtenstein területén, illetve Szerbia, Albánia, USA vagy a volt Szovjetunióban is biztosított volt.
2. Ügyindítás az általános (nemzeti eljáráson) túl E 213, E 205 HU nyomtatványok beszerzése.
3. E 204 nyomtatványon az igénybejelentés továbbítása az illetékes külföldi partnerszervhez
4. A magyarországi biztosítási idők igazolásának (E 205 HU) csatolása.
5. A komplex minősítés eredményének csatolása (E 213), továbbá az E 207 nyomtatványon az ügyfél nyilatkozatát a külföldön biztosításban töltött időkről.
6. A külföldi szerv által megküldött E 205, E 210 nyomtatványok alapján szükség esetén a határozat/ellátás összegének módosítása.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról továbbá a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet valamint  a magyar- szerb/albán/USA szociális biztonsági egyezmények és a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátásához
Adatlap melléklet - nemzetközi ügyekhez (2.számú pótlap)
Nyilatkozat a szakértői minősítéshez

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint