Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztályának feladatai


Illetékességi területe: Békés megye

A Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály küldetése és ellenőrzéseinek célja annak elősegítése, hogy a munkahelyeken megvalósuljon az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető feltétele, a munkavállalók garanciális jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal. Alapvető cél továbbá, hogy csökkenjen a munkabalesetek száma és a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, ez segítse a munkahelyek megtartását és az új, legális munkahelyek megteremtését.


Munkavédelmet érintő fontosabb feladatok:

  1. a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítése az ellenőrzések lefolytatása;
  2. a munkáltatók és a munkavállalók biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak ellenőrzése;
  3. a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények betartásának ellenőrzése;
  4. a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és a munkavállalót a munkavégzéssel összefüggésben érő betegség kiváltására alkalmas hatások kivizsgálása, a bejelentések nyilvántartásának, valamint megelőzésére tett intézkedéseknek az ellenőrzése;
  5. munkavédelmi tájékoztatással és tanácsadással segíti az érintetteket a munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére vonatkozóan.


Munkaügyet érintő fontosabb feladatok:

  1. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, valamint megszüntetésével összefüggő bejelentési, igazolás kiállítási és kiadási kötelezettség, valamint az elszámolás megtörténtének ellenőrzése;
  2. a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezések ellenőrzése;
  3. a munka- és pihenőidő, munkabér védelem megtartásának ellenőrzése;
  4. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése;
  5. a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok megtartásának ellenőrzése.