Munkaerő-piaci programok támogatása

1. GINOP 6.1.1 "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” c. munkaerő-piaci program

2. GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program

3. Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14

4. „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” segítő központi munkaerő-piaci program

5. TOP programok

6. Tájékoztató a munkaerő-piaci képzés támogatásáról

1. A támogatás célja

 

Az elhelyezkedés, illetve a munkahely-megtartás esélyeinek növelése. A képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához jutását vagy munkájának megtartását segíti.

 

 

 

 2. Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott (egyéni kezdeményezésű) képzése annak a személynek, aki:

 

a)      álláskereső,

 

b)      25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot,

 

c)       gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül,

 

d)      rehabilitációs ellátásban részesül,

 

e)      akinek a munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte,

 

f)       közfoglalkoztatásban vesz részt és a képzésen való részvételt vállalja,

 

g)      aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

 

A c) pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha

  • a képzés a gyermek fél éves korának betöltését követően kezdődik meg,
  • kereső tevékenységet nem folytat, és
  • a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személyt kivéve a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát.

3. Képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke

 

Képzési támogatásként:

-     kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás,

  • A kereset-kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagjövedelem és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet
  • A keresetpótló juttatás összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér 60–100 százaléka között állapítható meg

-     a képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható.

A képzési támogatás keretében az alábbi költségek téríthetők meg:

-     képzési költség és a vizsga díja,

-     a képzéshez kapcsolódó helyi, illetőleg helyközi utazás költsége,

-     étkezési költség,

-     szállásköltség,

-     a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az arra rászoruló hozzátartozó ápolásával, gondozásával, valamint a gyermek- ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermek - felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt kiadás.

A képzési támogatást a képzés időtartamára, a képzés befejezését követő első záróvizsgára történő felkészülés időtartamára, valamint ezen vizsga napjára kell biztosítani.

 

4. Támogatható képzések

 

a)      -        az állam által elismert szakképesítés megszerzése,

 

-        munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzése,

 

-        a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítása,

 

b)      a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,

 

c)       pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása,

 

d)      a szakképesítéssel vagy középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek számára nyújtandó államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés,

 

e)      közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendeletben meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára, és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés,

 

f)       vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés,

 

g)      egyetemi (főiskolai) továbbtanulására felkészítő képzés, feltéve, ha a képzésben történő részvételt a cigány nemzetiségi önkormányzat, cigány nemzetiségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba vett cigány érdek-képviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik.

 

 

A nem államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló nyelvi képzésben történő részvétel akkor támogatható, ha az a 4. a) pontban meghatározott szakképzés,illetve a 4. e) pontban meghatározott hatósági jellegű képzések részeként valósul meg.

 

 

Bővebb információért kérjük, forduljon a járási hivatal foglalkoztatási osztályának munkatársaihoz!

 

 

 
vissza