Z rendszám igénylés
2017. október 06. 09:00

Z rendszám igénylés

2017. második félévétől jogszabályi változásból eredően a Z rendszám igénylése is országos illetékességgel érhető el.

A belföldön vásárolt, vagy a belföldön forgalomba helyezett jármű kivitelére, indokolt esetben a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállítására, az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára, a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására, a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új jármű külföldre viteléhez és a 30 napos érvényességi időn belül történő visszahozatalához Z betűjelű rendszám váltható ki a közlekedési igazgatási hatóságnál, kérelemre a megfelelő feltételek fennállása esetén.

A Magyarországon forgalomba helyezett járműre csak akkor adható ki, ha a járművet kivitel miatt átmeneti időszakra kivonták a forgalomból és a kivonás ténye a járműnyilvántartásba bejegyzésre került.

Főszabályként mindig, minden esetben igazolni kell a jármű tulajdonjogát közokirattal, eredeti okirattal, vagy hitelesített másolati példánnyal, nem magyar nyelvű irat esetén csatolni kell annak hiteles, magyar fordítását.

Mint minden rendszám kiváltásánál, itt is kötelező a gépjármű felelősségbiztosítás megléte. Az igénylőnek, akár természetes személy, akár jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, igazolnia kell magát és eljárási képességét meghatalmazotti ügyintézés esetén, a meghatalmazást is csatolni szükséges. Emellett kérelmet kell előterjeszteni, hogy ki, milyen célra és milyen igazolások mellett kívánja kiváltani a Z rendszámot.

A rendszám igénylése 13.000 Ft, a hozzátartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély 2500 Ft-ba kerül. Kérelemre történő átmeneti kivonás külföldre értékesítés miatt díja 2.300 Ft. Az ügyintézési idő legfeljebb 21 nap.

A Z rendszámtábla igényléséről és használatáról az érdekeltek bővebben tájékoztatást a kormányablakokban és okmányirodákban kérhetnek.

 

fotó: pixabay.com