Lakcímbejelentési tudnivalók
2017. szeptember 27. 16:00

Lakcímbejelentési tudnivalók

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás egyik alapadata az állampolgárok bejelentett lakcíme.

Az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.), valamint a végrehajtási rendelete szabályozza az állampolgárok lakcímbejelentésre vonatkozó kötelezettségét, valamint a lakcím bejelentésének követelményeit.

Az Nytv. 26. § (1) bekezdése alapján, a Magyarországon élő, és a törvény hatálya alá tartozó állampolgár 3 napon belül köteles lakcímét (lakóhelyét és/vagy tartózkodási helyét) nyilvántartásba vételi céllal bejelenteni. Míg korábban a lakcímbejelentés csak a bejelenteni kívánt cím szerinti illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalban volt megtehető, a július 01. napján életbe lépő változás szerint lakcímbejelentés országos illetékességgel bármelyik járási hivatalban teljesíthető.

Az önkéntes kötelezettségteljesítéssel megvalósuló lakcímbejelentés alapeleme a lakcímnyilvántartásnak, melynek elsődleges célja az aktuális, közhiteles nyilvántartás fenntartása. Lakcímbejelentés az érintett ingatlant tekintve jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, a lakó-, tartózkodási hely regisztrációja nem a lakcím állami jóváhagyását jelenti, hanem a tényleges helyzetre vonatkozó állampolgári bejelentés nyilvántartásba vételét.

Az Nytv. végrehajtási rendeletének 32. § (1) bekezdése alapján a lakcímbejelentést a lakcímbejelentő rendszeresített formanyomtatványon teljesíti. A lakcímbejelentő lapon közölteket a hatóság formailag ellenőrzi azon tekintetben, hogy minden adat ki van-e töltve rajta, továbbá tartalmilag annyiban ellenőrzi, hogy meggyőződik a bejelenteni kívánt cím valódiságáról az általa kezelt címnyilvántartás alapján. Azért, hogy a lakcímbejelentő lapon közöltek a valóságban mindenben megfelelnek, jogi értelemben a bejelentő felel.
A lakcímbejelentési eljárásról pontos és részletes információt, széleskörű tájékoztatást kaphat minden érintett polgár bármelyik okmányirodában vagy kormányablakban.