KÖZLEMÉNY az általános iskolai beiratkozásról
2018. március 12. 11:05

KÖZLEMÉNY az általános iskolai beiratkozásról

A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a 2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolába történő beiratkozásának időpontját -a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:

 
2018. április 12. napján (csütörtök) 8 órától 19 óráig
és
2018. április 13. napján (pénteken) 8 órától 18 óráig.
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A szülő a tankötelessé váló gyermeket a közleményben megjelölt időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A 2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények körzetei megtekinthetők az Oktatási Hivatal Köznevelési Információs Rendszerének (KIR) központi felületén: www.kir.hu

Az EMMI rendelet 21. § (1)-(2) bekezdései értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja, vagy dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, szükség esetén az óvoda ennek megállapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a járási hivatal, mint köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a járási hivatal, mint köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 

-       a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány),

-       a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

-       az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A tanuló felvételének megtagadásáról az iskola igazgatója határozat formájában dönt.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül a tanuló érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Békéscsabai Tankerületi Központhoz, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

 

Mezőkovácsháza, 2018. március 9.

Letöltés: ide kattintva

 

Mezőkovácsházai Járási Hivatala

Ügyiratszám:

BE-05/02/2692-3/2018.

 

 

 

       

 

KÖZLEMÉNY

az általános iskolai beiratkozásról

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a 2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolába történő beiratkozásának időpontját -a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:

 

2018. április 12. napján (csütörtök) 8 órától 19 óráig

és

2018. április 13. napján (pénteken) 8 órától 18 óráig.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A szülő a tankötelessé váló gyermeket a közleményben megjelölt időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni  azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A 2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények körzetei megtekinthetők az Oktatási Hivatal Köznevelési Információs Rendszerének (KIR) központi felületén: www.kir.hu

Az EMMI rendelet 21. § (1)-(2) bekezdései értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja, vagy dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, szükség esetén az óvoda ennek megállapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a járási hivatal, mint köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a járási hivatal, mint köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 

-       a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány),

-       a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

-    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A tanuló felvételének megtagadásáról az iskola igazgatója határozat formájában dönt.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül a tanuló érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Békéscsabai Tankerületi Központhoz, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

 

Mezőkovácsháza, 2018. március 9.

 

 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                       Béni Attila

                                                                                                      hivatalvezető