Méltányossági ügyek

Méltányossági eljárás

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4.

Ügyintézési idő

Hétfő 8-16; Kedd: nincs; Szerda - Csütörtök 8-13; Péntek 8-12 óra

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Adatlap magánszemély részére a kötelező egészségbiztosítás ellátásásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 72. §-a szerinti méltányossági kérelem elbírálásához;
a havi, ill. rendkívüli bevételeket, kiadásokat igazoló dokumentumok (jövedelemigazolás, rezsiköltségekről számlák) csatolása, illetve azon tény, körülmény igazolása, amely a méltányosság gyakorlását indokolttá teszi.

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj.

Ügyintézési határidő

50 nap

Eljárás megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálaton.
Postai úton: 5601 Békéscsaba, Pf: 483., Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;
Elektronikus úton a rehab@bekes.gov.hu e-mail címre.

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1. A kérelem benyújtását követően a kérelmező jövedelmi, anyagi, szociális helyzete tisztázása. 2. Indokolt esetben az ügyfél felhívása a hiányzó adatok pótlására 3. A települési jegyző belföldi jogsegély keretében történő megkeresése adat közlése, környezettanulmány felvétele és javaslattétel céljából. 4. Méltányossági határozat kiadása.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény.

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Adatlap magánszemély részére a kötelező egészségbiztosítás ellátásásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 72. §-a szerinti méltányossági kérelem elbírálásához

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs elektronikus program.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint