Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti eljárás

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Békés megye területe

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránt;

Nyilatkozat a szakértői minősítéshez;

Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából;

Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodában;

Postai úton: 5601 Pf: 483.,

Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;

Elektronikus úton – KÉR-azonosító: KHIV BEK CSTF RSZO;

Hivatali kapu: BEMKHRSZSZ, KRID: 222097798

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

1.Kérelem beérkezését követő 8 napon belül kiadandó értesítések:

- idézés személyes megjelenésre a felülvizsgálat lefolytatásához,

- tájékoztató a komplex minősítési eljárás menetéről.

2. Biztosítási idő és az ellátás alapjául szolgáló járulékok tisztázása.

3. A komplex minősítési eljárás keretében készült összefoglaló vélemény alapján döntéshozatal.

7. Ügyintézési határidő

60 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény;

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok

Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iranti kérelem benyújtásához
Adatlap melléklete - biztosítási idők
Nyilatkozat a szakértői minősítéshez
Tájékoztató az Adatlap kitöltéséhez

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség.

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs.

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.