Közlekedési Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztályának feladatai

Illetékességi területe: Békés megye


A Közlekedési Osztály a közúti személy- és áruszállítási szükségletek biztonságos kielégítéséhez, a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő korszerű járműállomány kialakításához az alábbi fő feladatok ellátásával járul hozzá:

 1. műszaki vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése;
 2. műszaki vizsgáló állomások és a műszaki vizsgabiztosok tevékenységének ellenőrzése, az ellenőrzés alapján a jogkövetkezmények alkalmazása;
 3. egyedi forgalomba helyezés engedélyezése, jármű-honosítási eljárás, forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat végzése;
 4. járműbontókkal történő közreműködői megállapodások megkötése;
 5. a járműbontók tevékenységének ellenőrzése, az ellenőrzés alapján a jogkövetkezmények alkalmazása;
 6. a közúti járművek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, közúti közlekedési szolgáltatással kapcsolatos, sajátszámlás szállítással kapcsolatos, veszélyes anyagszállítással kapcsolatos ellenőrzése közúton és telephelyen, valamint az azokhoz kapcsolódó bírságolásra irányuló eljárások lefolytatása;
 7. közúti járművel végzett tevékenység során a vezetési- és pihenőidő, forgalomkorlátozás betartása, a megengedett tengely- és össztömegterhelés, mérethatárok betartásának ellenőrzése közúton és telephelyen, valamint az azokhoz kapcsolódó bírságolásra irányuló eljárások lefolytatása;
 8. közúti járművek összeépítésének, egyedi átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése;
 9. a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről betartásának ellenőrzése;
 10. személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, valamint a kapcsolódó önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése és ellenőrzése;
 11. a mezőgazdasági és erdészeti járművek, két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok piacfelügyeleti ellenőrzésének végzése és ezzel összefüggésben a bírságolási eljárás lefolytatása;
 12. digitális tachográf-kártyák kiadása, cseréje és pótlása;
 13. tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását végző szervezetek engedélyezése és ellenőrzése;
 14. tehergépjárművel és autóbusszal végzett saját számlás közúti áruszállítási igazolvánnyal kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása;
 15. gépjárműfenntartó szervezetek bejelentésének nyilvántartásba vétele;
 16. gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeinek ellenőrzése, tevékenység megtiltása;
 17. közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és tartozékok ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
 18. a mozgáskorlátozott személyek közúti közlekedésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
 19. tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási engedéllyel és engedélykivonattal kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása;
 20. autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységi engedéllyel és engedélykivonattal kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása;
 21. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény szerinti útdíj-ellenőrzési feladatok ellátása;
 22. közúti járművek előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése.