Kormánymegbízott köszöntője

Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

Tisztelt Látogató!

A Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés megyei járási hivatalok munkatársai nevében köszöntöm Önt a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak közös honlapján, amely a közigazgatás világában való tájékozódást, eligazodást hivatott segíteni. Az itt található információkkal meggyorsíthatja mindennapos ügyeinek intézéseit, és tájékoztatást kaphat Békés megyei eseményekről.
Az elmúlt években a közigazgatás olyan változáson ment keresztül, amelynek közigazgatási történeti, államtörténeti jelentősége megkérdőjelezhetetlen, mivel alapjaiban változtatta meg a korábbi szervezet- és feladatrendszert.
A kormányhivatalok létrehozása, a szakigazgatási szervek integrálása, a járási hivatalok kialakítása, a hatáskörök és feladatkörök újraelosztása azt szolgálja, hogy a magyar közigazgatás megfeleljen az új típusú kihívásoknak és elveknek.
A Magyar Kormány a közigazgatás átalakításával elérte, hogy a korábbi merev, lassú, nehézkes, bürokratikus államigazgatást felváltotta egy nyitott, együttműködő, dinamikus, valódi közigazgatás. A kormányablakok kialakításával az állam valóban ablakot nyitott az állampolgárok felé.
A Békés Megyei Kormányhivatal számára a megye valamennyi járása és minden egyes polgára egyformán és kiemelten fontos, ezért alapvető feladatunk, hogy a ránk bízott közhatalmat nyugodtan, mértéktartással és hitelesen állítsuk a megyei emberek szolgálatába. Hivatalunk kiemelt feladatának tekinti, hogy Békés megye mind a 360 ezer lakosa számára egységes, világos, koncentrált és professzionális közigazgatást biztosítson, ennek érdekében a megye teljes területén egységes eljárásrendet, kiszámíthatóságot és következetességet valósítson meg.
Bízom abban, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal és annak járási hivatalai megszolgálják az Önök bizalmát és a továbbiakban is elégedetten fordulnak hozzánk!
Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott
Békés Megyei Kormányhivatal


Személyes adatok:
 • Születési hely, idő: Gyula, 1972. június 7.
Megszerzett képesítések, tanulmányok:
 • 1993 Út-hídépítő mérnök (Kossuth Lajos Katonai Főiskola)
 • 2005 Jogász, állam- és jogtudományok doktora (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)
 • 2006 Katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (Katasztrófavédelmi Oktatási Központ)
 • 2015 Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda)
Pályafutás:
 • 1993 – Századparancsnok helyettes, MH 60. Szeged Műszaki Dandár
 • 1995 – Kiemelt műszaki főelőadó, Parancsnok-helyettes, Békés Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság
 • 2000 – Osztályvezető, Igazgató-helyettes, Igazgató, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 • 2012 – Igazgató, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 • 2014 – 2016 Országos Iparbiztonsági Főfelügyelő, Hatósági Főigazgató-helyettes, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 • 2017. február 15-től a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója
 • 2017. június 1-jétől a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Elismerései:
 • 2010 Szolgálati Érdemjel arany fokozata
 • 2011 Magyar Arany Érdemkereszt
 • 2014 Dandártábornoki kinevezés
 • 2015 Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozat elismeré
 • 2019 Szent István Egyetem, címzetes egyetemi docens
 • 2019 Újkígyós Díszpolgára
 • 2020 Gál Ferenc Egyetem, címzetes egyetemi tanár