Zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása
2018. január 10. 11:31

Zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása

A mező- és eredőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) a zártkerti ingatlanokra is a földekre vonatkozó speciális szabályok alkalmazását írja elő. A zártkerti (különleges külterületi) ingatlanok hasznosítása azonban igen változatos képet mutat és azok sok esetben nem kezelhetőek azonos módon a termőföldekkel.

A tulajdonosok részéről határozott igényként jelent meg a zártkertekkel kapcsolatos különös szabályok megalkotása. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 2017. december 31-ig biztosította annak lehetőségét, hogy a tulajdonos kezdeményezze a zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
 
A zártkerti ingatlanok fentiek szerinti átminősítésének lehetőségére nyitva álló határidő 2017. december 31. napján lejárt. Ezt követően a zártkerti ingatlanok művelési ágának megváltozását az általános szabályok szerint, földvédelmi eljárást lefolytatását követően lehet kérelmezni. 
 
Békés megyében közel 40 ezer zártkertként nyilvántartott ingatlan van. A jogszabályban meghatározott határidőig összesen 5504 db zártkertre nyújtottak be kérelmet a tulajdonosok.
 
A művelési ág változással kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a földrészlet használója továbbra is köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon mellékhasznosítási kötelezettségének eleget tenni, a növényzet gondozását és a gyommentesítést elvégezni. Ezen kötelezettség megtartását az ingatlanügyi hatóság határszemle keretében ellenőrzi, a kötelezettség megszegés esetén a tulajdonost/használót földvédelmi bírsággal kell sújtani, amelynek legkisebb összege 20.000,- Ft.
 
A művelés alól kivont zártkert nem tartozik a Földforgalmi törvény hatálya alá, ezért átruházása és az egyéb módon történő tulajdonszerzés során a Földforgalmi törvény rendelkezéseit (kifüggesztés, hatósági jóváhagyás) nem kell alkalmazni.
 
Az a zártkert, amely valamely föld művelési ágban (tehát van AK értéke) vagy tanyaként van nyilvántartva, változatlanul a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik.