Ülésezett a Békés megyei jegyzői kar
2018. március 07. 14:36

Ülésezett a Békés megyei jegyzői kar

Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, 2018. március 7. napján a megyei és a települési önkormányzatok jegyzői részére szakmai-koordinációs értekezletet hívott össze.

Az ülést dr. Kása Róbert, a Hatósági Főosztály főosztályvezetője vezette, aki a napirendi pontok tárgyalását megelőzően ismertette az elmúlt jegyzői értekezlet óta a jegyzők személyében bekövetkezett változást. Az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé 2018. január 22. napjától dr. Zakariás János került kinevezésre. Ezt követően a napirendi pontok kerültek megtárgyalásra.

Elsőként dr. Rákóczi Attila, a Kormányhivatal főigazgatója értékelte a 2017. évi tevékenységet, amelyet dr. Urbán-Zsilák Klára, a Békéscsabai Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya vezetőjének, „az ÁKR bevezetésének tapasztalatai az önkormányzat szemszögéből” címmel tartott tájékoztatója követett.
 
A következő napirendi pontban dr. Herczeg Irén, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság folyószámla-kezelési és végrehajtási igazgatóhelyettesének előadásában, a közigazgatási végrehajtási szabályok változásairól szóló ismertető került megtartásra.

Előadását Gombkötő Zoltán tű. alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgálatvezetőjének, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatója követte.
A településképi rendeletek megalkotásával kapcsolatos tapasztalatokról dr. Kása Róbert főosztályvezető, ezt követően pedig a Családi Csődvédelmi Szolgálatról Kissné dr. Nagy Helga, a Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának vezetője tartott tájékoztatót.
 
A következő napirendi pontban Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna, a Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának osztályvezetője a 2018. évben várható célvizsgálatokról és aktuális jogalkalmazási kérdésekről tájékoztatott.
 
Az ülésen az egyéb aktuális kérdések témakörében pedig az önkormányzati építésügyi beruházásokat érintő engedélyezési eljárásban a kizárás szabályainak alkalmazása, valamint az anyakönyvi szakterületet érintő aktuális változások témájában kaptak tájékoztatást az értekezlet résztvevői.
 
A Kormányhivatal szervezésében a jegyzői kar részére szóló következő szakmai-koordinációs értekezletre tervezetten az év második felében kerül sor.